Gradle plug-in của Linkedln mang đến công cụ build tự động dành cho Python

Ngoc Huynh

{py}gradle plugin có thể đặt Python và Java trên cùng một trang khi nhắc đến công cụ build phần mềm.

LinkedIn vừa mới phát hành mã nguồn mở {py}gradle, một plugin dùng để thực thi các bản build Python trong hệ thống tự động build project Gradle nổi tiếng.

Với {py}gradle, Python và Java có thể sử dụng cùng hệ thống build (build system), ông Stephen Holsapple – Trưởng nhóm lập trình Python tại Linkedln cho hay. Plugin này được phát hành theo giấy phép Apache 2.

Linkedln đang sử dụng mã nguồn mở này để đánh giá những quan điểm của cộng đồng về những mong muốn của cộng đồng dành cho {py}gradle; pull và feature requests sẽ được chấp nhận. Hiện tại, plugin đang ở giai đoạn phát hành 0,3, với phiên bản 1.0 đã được lên kế hoạch phát hành vào 2 tuần trước, sau phản hồi từ cộng đồng.

Linkedln đã sử dụng Python trong nhiều năm qua, với hàng trăm lập trình viên hiện đang sử dụng Python để phát triển các công cụ dòng lệnh (command-line tool), thư viện và các dịch vụ web.

Hãng đã sử dụng {py}Gradle để làm gia tăng các công cụ Setuptools, thư viện quản lý gói Python trước đây dường như không đáp ứng đủ các nhu cầu của Linkedln. Cụ thể, Linkedln thấy rằng Setuptools không hiệu quả về quản lý dependency, tích hợp với các hệ thống metadata và polyglot builds – dành cho các bản build đa ngôn ngữ. Tuy vậy, dự án {py}gradle lại gần giống với một dự án của Python đang sử dụng Setuptools.

Linkedln đã sử dụng {py}gradle được khoảng 1 năm. Đối với các phát hành tương lai, Linkedln có kế hoạch mang đến khả năng tích hợp hơn nữa giữa Gradle và Python bằng cách thêm hỗ trợ dành cho Wheels package format và nhiều phiên bản của Python.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/