Google trả 8,7 triệu USD tiền thưởng cho chương trình tìm lỗi trong năm 2021

Tram Ho

Các chương trình tìm lỗi đổi thưởng từ lâu đã trở thành một giải pháp hiệu quả giúp các công ty lớn có thể nhanh chóng phát hiện được các lỗi bảo mật và khắc phục sớm.

Google trả 8,7 triệu USD cho chương trình tìm lỗi đổi thưởng trong năm 2021 - Ảnh 1.

Trong năm qua, Google đã trả không dưới 8,7 triệu USD tiền thưởng cho các phát hiện lỗi và đây là một kỷ lục mới. Tất nhiên Google phát hành nhiều mốc tiền thưởng khác nhau cho tổng số 696 nhà nghiên cứu ở 62 quốc gia.

Bản thân các lỗi bảo mật được phát hiện trên nền tảng Android đã chiếm hơn 2,9 triệu USD và phần thưởng cao nhất lên tới 157 ngàn USD.

Google giải thích: “Chương trình săn lỗi đổi thưởng Android VRP đã tăng gấp đôi tổng tiền thưởng trong năm 2021 lên tới gần 3 triệu USD và đã trao khoản thưởng cao nhất trong lịch sử Android VRP. Đó là một chuỗi khai thác được phát hiện trên Android và nhận phần thưởng 157 ngàn USD. Giải thưởng cao nhất trị giá 1,5 triệu USD đã được trao cho màn xâm phạm chip Bảo mật Titan-M trên các thiết bị Pixel”.

Tổng phần thưởng trao cho các phát hiện lỗi trên Chrome lên tới 3,2 triệu USD trong năm 2021 và phần thưởng cao nhất được trao lên tới 45 ngàn USD.

Google cho biết họ đã trả không dưới 3,1 triệu USD cho các lỗi bảo mật trong trình duyệt và  250,5 ngàn USD đã được trao cho các nhà nghiên cứu về hệ điều hành ChromeOS.

Năm vừa qua, tiền thưởng trao cho các lỗi phát hiện trên Google Play cũng lên tới 550 ngàn USD và đã có tổng cộng 60 nhà nghiên cứu được trả thưởng vào năm ngoái.

Tham khảo Softpedia

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Genk