Google thêm tính năng Undo Send trong Gmail

Ngoc Huynh

Sau 6 năm được Google thử nghiệm, tính năng ‘Undo send’ giúp người dùng lấy lại email đã gửi chính thức xuất hiện trên Gmail.

Tính năng Undo Send được Google cho thử nghiệm từ năm 2009 với thời gian phục hồi chỉ có 5 giây. Nó đã là một tính năng nổi bật hầu như ngay lập tức và đã là trụ cột chính của nhiều tài khoản Gmail kể từ khi được giới thiệu lần đầu tiên.

Mặc dù có ích, nhưng Undo Send có giới hạn ngoài thời gian gia hạn lấy lại mail đã gửi. Một khi bạn nhấp vào nút Send trên Gmail, thì lựa chọn undo sẽ xuất hiện ở phía trên hộp thư đến của bạn hoặc bất cứ trang nào của Gmail như sent mail (Thư đã gửi). Một khi bạn rời khỏi trang, thì ngay lập tức lựa chọn Undo Send sẽ biến mất bất chấp việc cài đặt thời gian gia hạn.

Tính năng Undo Send sẽ chính thức xuất hiện trong Gmail khoảng 1 tháng nữa sau khi Google thêm tính năng này vào Inbox vào Gmail.

Nếu bạn đã từng dùng qua tính năng Undo Send, thì bây giờ những cài đặt của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Mọi thứ sẽ bình thường. Còn đối với những ai mới dùng lần đầu, thì sẽ vào Settings > General để cài đặt. Tính năng này cho phép người dùng có một khoảng thời gian 5 đến 30 giây (tùy theo cài đặt) để quyết định có lấy lại email đó hay không.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.pcworld.com/