Google Play Store thêm hỗ trợ promo codes dành cho ứng dụng

Ngoc Huynh

Giống như iOS, các lập trình viên có thể phân phát codes cho download (tải về) miễn phí hoặc in-app purchase.

Đối với công cụ promo codes, Apple App Store đã có từ lâu. Và hiện tại các nhà phát triển đã có thể sử dụng tính năng này cho các ứng dụng Android của họ.

Điều này cho phép các lập trình viên sẽ có thể tạo ra promo codes và phân phát cho người dùng, người dùng sẽ sử dụng code này để miễn phí sử dụng một ứng dụng tính phí hay một in-app purchases trong một trò chơi. Theo trang developer console, các lập trình viên được cho phép tổng cộng 500 promo codes mỗi quý. Nếu không sử dụng hết 500 codes đó, bạn sẽ khong thể truy cập vào chúng cũng như không thể chuyển chúng sang quý tiếp theo.

Google đã mô tả tính năng này như sau:

• Một trò chơi có thể có một item đặc biệt, chẳng hạn như một nhân vật hay đồ vật trang trí. Những item này chỉ dành cho những người chơi nào tham dự một sự kiện bạn tổ chức. Trong sự kiện này, bạn phát promo codes cho những người tham dự và những người này sẽ sử dụng các promo codes đó để mở khóa các item.

• Một nhà phát triển ứng dụng có thể phân phối promo codes cho các các doanh nghiệp tại địa phương, để khuyến khích người dùng tiềm năng có thể dùng thử các ứng dụng.

• Một nhà phát triển ứng dụng có thể phát promo codes cho nhân viên của mình để họ chia sẻ với bạn bè của họ.

Nhưng tại sao lại phải đưa ra tính năng mới này? Tính năng đưa ra dành cho các lập trình viên Android là quá chậm, khi phải mất nhiều năm để xem xét tính năng này dành cho các lập trình viên Mac và iOS hoạt động như thế nào. Promo codes sẽ làm đơn giản hóa quá trình gửi ứng dụng tới truyền thông và người sử dụng để họ có thể sử dụng phiên bản mới nhất. Trước đây, các lập trình viên phải xử lý hệ thống riêng của họ cho promotional in-app upgrades hoặc phân phối APK để người khác có thể sử dụng ứng dụng của họ.

Bạn có xem thêm các thông tin chi tiết hơn tại đây.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.pcworld.com/