Google Muốn Bạn Thiết Kế Internet of Things (IoT)

Ngoc Huynh

Có ý kiến về việc nhiều dự liệu về IoT nên hoạt động như thế nào? Nếu các ý kiến đủ hay, thì Google có thể trả bạn để thấy nó khai hoa kết trái.

Là một phần của một nỗ lực mới để tạo ra nhiều công nghệ IoT, Google đang có kế hoạch cấp một số khoản tài trợ để tạo điều kiện nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực mới mẻ này của máy tính.

“Trong khi Internet of Things (IoT) yêu cầu một tầm nhìn về ‘bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào’ liên kết mọi thứ, sự thực hiện thì được đưa ra phức tạp cho các nhu cầu làm việc trên hệ thống liên kết với nhau và không đồng nhất, và những cân nhắc đặc biệt cần thiết cho bảo mật, cá nhân, và an toàn “, Vint Cerf – trưởng bộ phận truyền bá Internet của Google đã viết trên blog về việc thông báo chương trình nghiên cứu.

“Internet of Things” là viết tắt kỹ thuật mô tả những gì được dự kiến sẽ có một làn sóng đại chúng về các thiết bị di động và cảm biến sẽ thu thập thông tin và gửi qua Internet cho mục đích phân tích và giám sát. Hơn 50 tỷ mọi việc sẽ được kết nối với Internet vào năm 2020, Cisco đã ước tính.

Google dự định phát hành hai bộ giải thưởng, cả hai có nghĩa là để khích động công việc được thực hiện trong một năm.

Một tập hợp các khoản tài trợ cho các dự án lớn hơn cho thấy rằng Google sẽ trả từ $ 500,000 đến $ 800,000 để xem hoàn thành. Google hy vọng rằng công việc có thể được thực hiện hoặc do một học giả hàng đầu một nhóm các nhà nghiên cứu hoặc do một sinh viên tốt nghiệp “sẵn sàng hiến dâng một phần thời gian đáng kể nghiên cứu của họ cho cuộc thám hiểm này,” theo yêu cầu của Google cho các đề xuất tài liệu.

Một tập hợp nhỏ các khoản tài trợ, từ $ 50,000 đến $ 150,000, cũng sẽ được đưa ra. Với những khoản trợ cấp, Google đang tìm kiếm “giải pháp mới và không chánh thống” trong giao diện người sử dụng và phát triển ứng dụng, trong sự riêng tư và bảo mật, và trong các hệ thống và nghi thức nghiên cứu, theo các bài trên blog.

Bản thân Google cũng tiếp tục nghiên cứu các công nghệ IOT, công ty cho biết. Đặc biệt, nó có kế hoạch mở rộng khả năng IOT trong các sản phẩm như hệ thống điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android, các trình duyệt Chrome, các nền tảng đám mây của Google, và các dịch vụ kết nối Nest.

Các đệ trình đến ngày 21 tháng 1 và Google sẽ công bố các dự án mà nó chọn trong những tháng tiếp theo.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.itworld.com/