Google mang các công cụ Map-Making vào Google Drive

Ngoc Huynh

Công cụ My Maps của Google cho phép tất cả mọi người có thể tạo ra các custom map, nhưng trừ khi bạn biết rõ về nó. Bắt đầu từ hôm nay, Google đang xây dựng My Maps vào ngay Google Drive, nơi có Google Docs, Sheets và Slides, cũng như các công cụ ít nổi tiếng hơn như Google Forms và Drawings.

Sự thay đổi này không chỉ giúp dịch vụ được tìm kiếm dễ dàng hơn, mà còn cho phép các user của My Maps sử dụng Drive để lưu trữ và chia sẻ các bản đồ, giống như họ sẽ thực hiện với các tài liệu khác.

Rõ ràng là Google đang hợp nhất tất cả các công cụ tăng năng suất (productivity tool) vào Drive.

Gần đây có một thông tin đáng chú ý là Google sẽ đóng một vài sản phẩm bản đồ như Maps Coordinate, dịch vụ quản lý lực lượng lao động di động, và Maps Engine. Tương tự như vậy, Google Earth Enterprise và Google Earth API sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay.

Nếu bạn muốn xây dựng Custom Maps dựa trên nền tảng của Google, thì bạn có thể lựa chọn My Maps.

Theo như Google, thì việc kết hợp My Maps với dữ liệu từ Google Forms và các công cụ khác trong Google Drive là khá dễ dàng. Bây giờ các user có thể dễ dàng chia sẻ các bản đồ của riêng mình từ Google Drive và tìm kiếm các bản đồ từ khu vực tìm kiếm (search box) của Drive.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://techcrunch.com/