Google Go 1.8 cải tiến trình biên dịch và garbage collection

Ngoc Huynh

Trong phiên bản Go 1.8, sẽ có những cải tiến về hiệu suất dành cho compiler (trình biên dịch) và quá trình garbage collection (quá trình thu gom rác) sẽ ngắn hơn.

Go 1.8 – Phiên bản mới nhất của ngôn ngữ mã nguồn mở của Google, hiện tại đã được chính thức phát hành.

Phiên bản 1.8 chú trọng đến khả năng biên dịch, quá trình garbage collection, và hỗ trợ HTTP. “Compiler có ở phiên bản 1.7 hiện đã được sử dụng trên tất cả các kiến trúc, và sẽ có những cải tiến quan trọng về hiệu suất,” ông Chris Broadfoot – đại diện nhóm Go chia sẻ. “Ví dụ, CPU time (tạm dịch: thời gian chạy bộ xử lý trung ương) bắt buộc ở các chương trình benchmark đã được giảm từ 20-30% trên các hệ thống ARM 32-bit.”

Quá trình Garbage collection cũng đã được ngắn hơn trong phiên bản Go 1.8 – thường ít hơn 100 phần nghìn giây và có thể ít nhất 10 phần nghìn giây và các tối ưu hóa của standard library cũng được cải thiện về hiệu suất. Hỗ trợ HTTP/2 Push cho phép các server gửi các phản hồi tới client một cách ưu tiên, điều này sẽ làm giảm thiểu network latency do việc loại bỏ round trips, và việc ngừng hoạt động của HTTP server làm giảm thiểu downtime do ngừng hoạt động ngay sau khi phản hồi tất cả các request đang có.

Slice function trong sort package của Go 1.8 hỗ trợ việc sort slice dễ dàng hơn, chẳng hạn như sort một slice các structs trong phần Name. Phiên bản nâng cấp cũng tăng hỗ trợ các context ở nhiều phần của standard library, mang đến một cơ chế dành cho cancellation và timeout. Mặc dù cũng có trong standard library của Go 1.7, nhưng ở 1.8 nó được mở rộng phạm vi sử dụng ra cơ sở dữ liệu/sql và các net package và Server.shutdown ở gói net/http.

Ngoài ra, Go 1.8 còn mang đến các khả năng về native concurrency và consistent behavior ở khắp các nền tảng. Các dự án nổi tiếng hiện nay đang sử dụng Go bao gồm Docker container system và dự án Kubernetes dành cho Docker.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com