Google giới thiệu công cụ màu sắc mới dành cho các lập trình viên Android

Ngoc Huynh

Màu sắc là một yếu tố quan trọng. Việc lựa chọn các bảng màu palette phù hợp để sử dụng là điều cần thiết. Nó quyết định tính hữu dụng của ứng dụng hoặc website của bạn, và tính dễ đọc của bất kỳ đoạn text nào.

Với suy nghĩ đó, Google đã cập nhật Material Design guidelines của mình dành cho color, và đã giới thiệu một công cụ mới giúp các nhà thiết và các lập trình viên về khía cạnh này.

Nói một cách vắn tắt, Material Design là một tập hợp các guidelines (chỉ dẫn) giúp vạch rõ một ứng dụng Android sẽ trông như thế nào. Bộ tập hợp này có mọi thứ từ layout cho đến animation.

Và phần thú vị nhất của lần cập nhật này đó là công cụ màu sắc mới. Nó cho phép bạn thử nghiệm các màu sắc khác nhau theo thời gian thực, thông qua việc tạo và áp dụng các bảng màu color palettes cho một môi trường Material Design mẫu, hoặc thông qua các component trong CodePen.

Nó cũng cho phép bạn kiểm tra độ rõ ràng của bất kỳ đoạn text nào được render trong sơ đồ màu của bạn. Bạn có tham khảo Google’s guidelines tại đây, và Color Tool tại đây.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://thenextweb.com