Google App Engine thêm hỗ trợ của Node.js

Ngoc Huynh

Các lập trình viên JavaScript có thể sử dụng PaaS cloud của Google để xây dựng các ứng dụng Web và lập trình back end di động nhờ vào sự hợp tác với NodeSource.

Bây giờ bạn có thể chạy Node.js trên Google App Engine.

Google cho biết hãng đang hợp tác với nhà cung cấp nền tảng Node.js là NodeSource và theo đó Nsolid – nền tảng Node.js ở cấp độ doanh nghiệp sẽ có mặt trên Google App Engine. Hiện tại, hãng chỉ mới đưa ra phiên bản beta, bộ runtime dành cho nền tảng JavaScript phía máy chủ nổi tiếng sẽ giúp các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng Web và lập trình back end ứng di động bằng JavaScript và scale các hệ thống này trên dịch vụ đám mây của Google. Trước đây, Google App Engine đã hỗ trợ phát triển qua Java, Python, PHP và Go.

Sự hợp tác này sẽ mang tới cho các lập trình viên Node.js một giải pháp đơn giản và vượt trội để hiểu rõ các ứng dụng Node.js đang chạy trên Google Cloud platform.

Google nhấn mạnh các công cụ hiện có trên App Engine chỉ dành cho người dùng của Node.js. Khi chạy Node.js trên App Engine, thì bạn có thể sử dụng các công cụ và các cơ sở dữ liệu mà bạn đã biết rõ. Bạn có thể sử dụng Express, Hapi, Parse-server hoặc bất kỳ Web server nào khác để xây dựng ứng dụng. Sử dụng MongoDB, Redis, hay Google Cloud Datastore để lưu trữ dữ liệu của bạn.

Người dùng cũng có thể sử dụng các công cụ của Google chẳng hạn như Google Container Engine để chạy các Docker container, hoặc Google Compute Engine – cung cấp các máy ảo. Trong khi đó, gcloud NPM module có thể giúp người dùng sử dụng Google APIs và các dịch vụ, kể cả Google Cloud Vision API.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/