Gói bảo mật SMB: Chính sách bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Linh Le

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ngày càng bị tội phạm mạng nhắm đến làm mục tiêu tấn công – nhưng họ lại thường thiếu các nguồn lực và chuyên môn để phát triển các chính sách an ninh toàn diện, giúp chống lại các mối đe dọa. Bộ chính sách dưới sẽ giúp công ty của bạn thiết lập các hướng dẫn và quy trình để giảm thiểu rủi ro.

Gói bảo mật bao gồm các chính sách sau:

Hệ thống nhân viên IT/chính sách truy cập dữ liệu
Chuyên gia CNTT thường có quyền truy cập vào máy chủ của công ty, thiết bị mạng và dữ liệu để họ có thể thực hiện công việc của mình. Tuy nhiên, truy cập đó thường có rủi ro, bao gồm cả việc tiếp xúc với thông tin bí mật và gián đoạn trong các dịch vụ kinh doanh thiết yếu. Chính sách này cung cấp các nguyên tắc về quản lý quyền truy cập vào các hệ thống quan trọng và dữ liệu bí mật.

Chính sách mã hóa
Mã hóa cung cấp một phương tiện bảo vệ dữ liệu đang được di chuyển hoặc lưu trữ trên thiết bị – nhưng các tổ chức phải tuân thủ các phương pháp đã được chứng minh và các tiêu chuẩn hiện hành để có được hiệu quả. Chính sách này trình bày sơ lược các công nghệ mã hóa đã kiểm tra và được đề xuất để giúp bảo mật dữ liệu của công ty.

Chính sách bảo mật vật lý CNTT
Chính sách này sẽ giúp tổ chức của bạn bảo vệ phần cứng, phần mềm và dữ liệu tránh khỏi việc tiếp xúc với những người (nội bộ hoặc bên ngoài) có thể cố ý hoặc vô tình làm hại doanh nghiệp của bạn và/hoặc làm hỏng tài sản vật chất.

Chính sách bảo mật thông tin
Để bảo vệ tài sản thông tin, bạn cần xác định việc sử dụng hệ thống có thể chấp nhận và không được chấp nhận, và xác định trách nhiệm đối với nhân viên, nhân viên CNTT và người giám sát/người quản lý. Chính sách này cung cấp một phác thảo toàn diện cho việc thiết lập các quy tắc và nguyên tắc để bảo mật dữ liệu cho công ty.

Chính sách quản lý mật khẩu
Bảo mật định hướng mật khẩu có thể không phải là giải pháp hoàn hảo, nhưng các giải pháp thay thế chưa thu hút được nhiều sự chú ý. Chính sách này xác định các phương pháp hay nhất để bảo vệ mật khẩu một cách mạnh mẽ và dễ quản lý nhất có thể.

Chính sách giao tiếp điện tử
Chính sách này cung cấp các hướng dẫn cho việc sử dụng thông tin liên lạc điện tử phù hợp. Nó bao gồm quyền riêng tư, tính bí mật và bảo mật và nhằm đảm bảo rằng các tài nguyên truyền thông điện tử chỉ được sử dụng cho các mục đích phù hợp.

Chính sách phát hiện xâm nhập
Một kế hoạch hành động rõ ràng và ngắn gọn sẽ giúp chống lại bất kỳ sự xâm nhập nào vào mạng doanh nghiệp và giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn. Chính sách mẫu này thiết lập các nguyên tắc và thủ tục mà tổ chức của bạn có thể thực hiện khi mạng máy tính bị xâm phạm.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.techproresearch.com