GitLab hợp tác với TriggerMesh để cung cấp GitLab Serverless

Linh Le

GitLab đang mang các khả năng không có máy chủ vào giải pháp DevOps của mình với việc phát hành GitLab Serverless. Giải pháp mới này đã được cung cấp trong quan hệ đối tác với nhà cung cấp nền tảng quản lý không có máy chủ đa đám mây TriggerMesh.

“Những người sáng lập TriggerMesh có chuyên môn sâu về serverless. Sebastien Goasguen đã đi đầu trong công nghệ kể từ khi bắt đầu. Chúng tôi đã tìm thấy công việc của anh ấy về tư duy chuyển tiếp vô tận và rất vui mừng được hợp tác khi cơ hội tự hiện ra”, ông Sid Sijbrandij, đồng sáng lập và CEO của GitLab cho biết.

GitLab Serverless sẽ cho phép người dùng triển khai các chức năng và ứng dụng không có máy chủ lên bất kỳ đám mây hoặc cơ sở hạ tầng nào trực tiếp từ Giao diện người dùng GitLab, công ty giải thích. Nó được xây dựng bằng cách sử dụng dự án nguồn mở để xây dựng, triển khai và quản lý khối lượng công việc không có máy chủ Knative. Giải pháp sẽ chính thức được phát hành trong phiên bản 11.6 sắp tới của GitLab, dự kiến vào ngày 22 tháng 12.

Theo Sijbrandij, ngày nay, các giải pháp máy chủ không có liên kết chặt chẽ với một nhà cung cấp đám mây cụ thể. Chẳng hạn, AWS Lambda, Google Cloud Function và Azure Function. Tận dụng Knative và Kubernetes cho phép người dùng GitLab Serverless triển khai các chức năng cho nhà cung cấp đám mây mà họ lựa chọn.

“Tầm nhìn của GitLab là một ứng dụng duy nhất cho toàn bộ vòng đời DevOps. Với sự ra đời của AWS Lambda và sau đó là các tùy chọn FaaS khác trong hệ sinh thái của chúng tôi, vòng đời DevOps bao gồm khối lượng công việc không có máy chủ. Như đã thấy tại AWS re: Invent năm nay, serverless sẽ đóng một vai trò ngày càng tăng trong cách các doanh nghiệp xây dựng và vận chuyển phần mềm. Lý do rất đơn giản – khối lượng công việc không có máy chủ là tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp cũng như các nhà cung cấp điện toán đám mây,” Sijbrandij nói.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://sdtimes.com