GitHub mở mã nguồn công cụ theo dõi và preview những thay đổi của Puppet

Ngoc Huynh

Nếu các cải tiến dành cho các cài đặt Puppet là nguyên nhân gây ra sự gián đoạn trong quá trình deploy, thì Octocatalog-diff của GitHub đảm bảo rằng các cài đặt mới của Puppet sẽ không phá hỏng những cài đặt cũ.

Puppet – công cụ tự động và quản lý lập cấu hình dành cho các trung tâm dữ liệu, thiết lập một phần cấu trúc hạ tầng (infrastructure) quan trọng hỗ trợ dịch vụ lưu trữ code – GitHub.

Hiện tại, GitHub đã chính thức mở mã nguồn một trong những công cụ quan trọng của Puppet, một hệ thống dùng để preview các tác động mà những thay đổi trong cấu hình của Puppet tạo ra ở khắp các máy.

Octocatalog-diff là một ứng dụng của Ruby cho phép các thông báo của Puppet code được preview chi tiết. Vì vậy, người dùng có thể “đảm bảo không chỉ nó phục vụ mục đích đã định đối với vai trò sắp tới, mà còn tránh được việc gây ra những tác động thứ yếu không mong muốn trên các vai trò khác.

Chia sẻ bài viết ngay