GitHub mang đến tính năng mới dành cho các lập trình viên

Ngoc Huynh

GitHub vừa mới công bố nhiều cải tiến mới dành cho các yêu cầu tính năng (feature request).

Hôm qua, GitHub đã công bố một tính năng mới có khả năng tạo ra các template cho các sự cố và các pull request của GitHub – Đây là tính năng đầu tiên trong nhiều các cải tiến dành cho các lập trình viên.

Đối với các sự cố của GitHub, phương pháp sắp xếp các bug report (báo cáo lỗi) hoặc các feature request của một dự án, người dùng không thể xác định những định dạng trong một trong bug report hay feature request. Đối với các nền tảng khác, chẳng hạn như Jira, một bug report có thể được tùy biến để mà các phần như “Steps to reproduce” hay “expected behavior” là bắt buộc.

Giải pháp hiện tại đòi hỏi cần phải đưa vào một text file có tên là ISSUE_TEMPLATE trong Repo (kho chứa). Các nội dung của template file đó thì tự động được gộp vào trong form field (trường biểu mẫu) mà được sử dụng để đệ trình một sự cố và có thể chứa bất kỳ chi tiết nào chẳng hạn như: các hướng dẫn về đệ trình một sự cố, bản liệt kê (checklist) dành cho người đệ trình để tiện theo dõi v.v…

Các pull request cũng có thể sử dụng một template file có tên là PULL_REQUEST_TEMPLATE theo kiểu tương tự.

Tuy nhiên, phương pháp này không thật sự bắt buộc sự đệ trình của bất kỳ thông tin đặc biệt nào, theo kiểu của Jira. (Các phần tùy biến cho các sự cố là một trong những feature request). Dữ liệu được đệ trình thì vẫn là văn bản dạng tự do, mặc dù ứng dụng thuộc bên thứ ba hoặc một máy tự động về mặt lý thuyết có thể thực hiện thêm nữa việc phân loại dữ liệu tự động hóa.

Ngoài ra, GitHub chưa cung cấp một quy trình vote chính thức đối với các sự cố. Thông thường, người dùng của GitHub vote (bình chọn) hoặc against (phản đối) một sự cố được đưa ra chẳng hạn như một feature request, bằng cách gõ “+1” ở phần các bình luận về sự cố. Tuy nhiên, phương pháp này đã không còn phù hợp.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/