GitHub Enterprise thêm những cải tiến về quản lý dự án và truy cập dữ liệu

Ngoc Huynh

Các tính năng mới bao gồm GraphQL API, project boards, và API rate limiting.

GitHub mới đây đã bổ sung các công cụ truy cập dữ liệu và nâng cấp khả năng quản lý dự án cho GitHub Enterprise. Dưới đây là những tính năng đáng chú ý của phiên bản GitHub Enterprise 2.10 – có thể được cài đặt trên phần cứng riêng của người dùng hoặc trên một dịch vụ đám mây như Amazon Web Services hoặc Microsoft Azure:

• GraphQL API giúp các lập trình viên xây dựng các công cụ riêng với khả năng truy cập dữ liệu tuyệt vời thông qua API tương tự được dùng để xây dựng GitHub.
• Project boards cung cấp một lịch sử các hoạt động của dự án, trong đó bao gồm thông báo các hành động của mỗi thành viên trong nhóm đã thực hiện.
• Đối với project reviews, thì một bộ lọc sẽ ưu tiên các pull request, chẳng hạn như request dành cho các mục vẫn còn đang đợi để review, pull request đã được phê chuẩn, hoặc các request đã sẵn sàng để được hợp nhất lại với nhau. Người dùng còn có thể chỉ rõ ai được phép gạt bỏ các review trên một nhánh đã được bảo vệ.
• Phiên bản 2.0.0 của Git LFS (Large File Storage), mang đến tính năng file locking (khóa file), nhằm ngăn chặn nhiều cập nhật cùng một lúc
• Các nhà quản trị có thể lập cấu hình API rate limiting để ngăn chặn sự lạm dụng các nguồn tài nguyên, từ console quản lý
• Để sắp xếp các repo, các nhà quản lý có thể thêm bằng tay các tags (thẻ) cho repo dành cho mục đích tìm kiếm và sử dụng. Các chủ đề có thể được chỉ rõ để thêm các group repo hoặc dữ liệu liên quan theo các ngôn ngữ đã được sử dụng, các chức năng dự án, hoặc các team chịu trách nhiệm duy trì repo.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com