Giám sát máy chủ và thông báo khi máy chủ gặp sự cố chưa bao giờ khó với Zabbix

Tram Ho

Một ngày đẹp trời sau khi đi ăn sáng uống cà phê và lên công ty, sếp triệu tập một cuộc họp urgent và các câu hỏi liên quan về sự cố tối qua, mình cũng không biết nói gì, vì không có logs, không có tool monitoring system, và sau đó mình đã bắt đầu nghiên cứu và tìm ra Zabbix có thể làm được, sau một thời gian mình theo dõi, thì lỗi là do dàn SAN bị tràn bộ nhớ.

Để cài đặt chúng ta cần chuẩn bị 2 con máy chủ, ở đây mình có 2 con máy chủ

HĐHIPHostnamevCPURAMDISK
Ubuntu 22.0410.19.2.1zabbix-server6 core12G100G SSD
Ubuntu 22.0410.19.2.2mongodb6 core12G100G SSD
Cent OS 710.19.2.3postgresql6 core12G100G SSD

Ở đay mình cài đặt zabbix server trên hệ điều hành ubuntu 22.04 bạn có thể tham khảo ở trang chủ qua đường dẫn: https://www.zabbix.com/download

Bước 1: Cài đặt zabbix 6.2

Bước 2: Cài đặt và cấu hình mysql

Bước 3: Tạo database và user zabbix

Khi đăng nhập thành công thì ta chạy lệnh bên dưới để tạo database và user

Bước 4: Import database mặt định của zabbix

Bước 5: Tìm và thay đổi cấu hình zabbix

Ta dùng lệnh để mở tiệp cấu hình zabbix

Thềm vào dòng cuối cùng và lưu lại

Bước 6: Cấu hình nginx trỏ vào IP của máy chủ ở đây ip máy chủ là 10.19.2.1

Dùng lệnh để mở tiệp cấu hình

Tìm dòng và thay đổi cấu hình

Bước 6: Khởi đọng lại dịch vụ

Sau khi khởi động lại dịch vụ thành công ta vào đường dẫn http://10.19.2.1/setup.php để thực hiện cấu hình ban đầu

image.png

Nhấp vào Bước tiếp theo để kiểm tra các điều kiện yêu cầu cài đặt của hệ thống
image.png

Nhấp vào Bước tiếp theo để cấu hình kết nối database
image.png
Nhấp vào bước tiếp theo để chọn chủ đề hoặc bỏ qua bước này.
image.png
Nhấp vào bước tiếp theo để cài đặt xong!
image.png

Nhấp vào Kết thúc để chuyển hướng đăng nhập mặc định

username: Admin

password: zabbix

image.png

Kiểm tra bảng điều khiển Zabbix như bên dưới

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo