Giá dưới 5 triệu, đây là những smartphone đang được người Việt quan tâm nhất

Tram Ho

Giá dưới 5 triệu, đây là những smartphone đang được người Việt quan tâm nhất - Ảnh 1.
Giá dưới 5 triệu, đây là những smartphone đang được người Việt quan tâm nhất - Ảnh 2.
Giá dưới 5 triệu, đây là những smartphone đang được người Việt quan tâm nhất - Ảnh 3.
Giá dưới 5 triệu, đây là những smartphone đang được người Việt quan tâm nhất - Ảnh 4.
Giá dưới 5 triệu, đây là những smartphone đang được người Việt quan tâm nhất - Ảnh 5.

*Giá sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Genk