Gem Countries – Hỗ trợ lấy thông tin liên quan đến Country

Tram Ho

1. Giới thiệu

Khi làm dự án đôi lúc chúng ta phải đối mặt với vấn đề liên quan đến thông tin của các Quốc Gia khác nhau. Và đương nhiên bạn có thể search google thông tin của quốc gia bạn cần rồi tự thêm vào dự án của mình. Tuy nhiên, việc này sẽ tốn nhiều time của bạn.

Để giải quyết vấn đề này, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về gem countries

Nó là một tập hợp tất cả các thông tin hữu ích của mọi quốc gia trong tiêu chuẩn ISO 3166. Nó chứa thông tin:

  • Quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166-1
  • Tiểu bang / phân khu theo tiêu chuẩn ISO 3266-2
  • Tiền tệ theo tiêu chuẩn ISO 4217
  • Số điện thoại theo tiêu chuẩn E.164.

Từ những thông tin trên thì về cơ bản chúng ta đã giải quyết được những vấn đề liên quan đến Quốc gia trong dự án của mình rồi.

2. Cài đặt

  • Cách 1: gem install countries
  • Cách 2:
    Thêm vào Gemfile:
    và chạy

3. Lấy thông tin của Quốc Gia

Đầu tiên là khởi tạo object Quốc Gia và từ đó bạn có thể lấy được các thông tin khác liên quan đến Quốc Gia này

3.1 Mã quốc gia

Thông thường dùng 2 loại sau: alpha2, alpha3

3.2 Name

3.3 Location

Thông tin liên quan đến location

3.4 Thông tin Phân khu/ Tiểu bang

3.5 Timezone (optional)

Để xác định được timezone thì cần cài đặt thêm gem tzinfogem countries không support phần này

Sau khi cài đặt ta có thể get những thông tin thường gặp sau:

3.6 Thông tin về phone number

Kết luận

Vì nó là 1 loại spec đặc thù liên quan đến Quốc gia. Nên có thể bạn sẽ chưa thấy cần thiết khi dùng.
Tuy nhiên hi vọng có thể nhớ đc key word gem countries để khi cần. có thể tìm ra gem support này 1 cách nhanh chóng.

Tài liệu tham khảo

https://github.com/hexorx/countries

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo