Fullstack React với BlitzJS (P1) – Giới thiệu

Tram Ho

Blitz.js là gì?

 • Là một framework giống như Rails, để xây dựng một ứng dụng React fullstack
 • Blitz.js được xây dựng trên Next.js
 • Dễ dàng với người mới bắt đầu và migrate ứng dụng Next.js qua Blitz.js
 • Dễ dàng mở rộng

Chức năng chính

Các chức này được nêu trong docs của Blitz:
Zero-API lớp data cho phép chúng ta import code server vào component React của chúng ta thay vì phải thêm các APi và thực hiện việc client-side fetching và caching
– Gom mọi thứ chúng ta cần vào ứng dụng. Mọi thứ end-to-end từ database tới frontend
– Mang lại sự đơn giản và quy tắc của framework như Ruby on Rails nhưng vẫn bảo toàn mọi thứ của React mà chúng ta yêu thích

Hình ảnh mô tả hoạt động của Blitz.js:

Cài đặt Blitz.js

Để cài đặt đảm bảo rằng bạn đã cài node.js từ phiên bản 12 trở lên

Cài đặt blitz.js global:

 • Tạo project blitz.js

Sau đó bạn cd vào thư mục gốc của app và chạy lệnh sau để run app:

Cấu trúc thư mục

Sau khi cài đặt cấu trúc thư mục cơ bản như sau:

 • app: là nơi đặt pages hoặc các API routes
 • db: Là nơi cấu hình database.
 • public: là một thư mục nơi chúng ta sẽ đặt bất kỳ nội dung tĩnh nào.
 • utils: Là nơi đặt các file share mà chúng ta có thể sử dụng ở các thư mục hay file khác ở trong ứng dụng.
 • .babelrc.js, .env, etc. ("dotfiles"): Là các tệp cấu hình
 • blitz.config.js: là file custom config của Blitz.
  các file còn lại đã quá quen thuộc với chúng ta rồi ^^

Ở phiên bản hiện tại mới nhất của Blitz đã tạo cho chúng ta một demo về sign uplogin.

Sau khi cài đặt xong project chúng ta chạy command sau:

Sau đó chúng ta sẽ thấy trên terminal blitz sẽ tạo chúng ta các file migration, tạo các datamodel. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các phần này trong các bài viết tiếp theo

Sau khi chạy các lệnh trên các bạn chạy lại blitz start và thử demo sẵn của Blitz

Tạo page mới trên blitz

Ở trong Blitz, một page là một React Component được export từ file .js, .jsx, .ts, or .tsx được đặt ở trong thư mục pages

Mỗi page được liên kết với một route dựa trên tên file

Các pages hợp lệ sẽ như sau:

 • app/pages/test.tsx
 • app/projects/pages/projects/index.tsx
 • app/tasks/pages/projects/[projectId]/tasks/[taskId].tsx

Ví dụ:
Chúng ta sẽ tạo một file app/pages/test.tsxvà có nội dung như sau:

Sau đó chúng ta chạy lại blitz start và vào đường dẫn http://localhost:3000/test, trên trang sẽ hiển thị nội dung như trong component mà chúng ta đã viết

Blitz shell

Cũng như Laravel có tinker thì Blitz cũng cấp cho chúng ta shell để thực hiện API Blitz bằng cách thực hiện lệnh

Sau khi thực hiện lệnh trên chúng ta có thể chạy lệnh sau để test:

sau khi thực hiện lệnh này sẽ show cho chúng ta tất cả user mà chúng ta đã tạo:

Đây là kết quả sau khi mình chạy lệnh

Kết luận

Trong bài viết này mình đã giới thiệu qua với các bạn về một số kiến thức cơ bản về Blitz, trong các bài viết tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về từng phần của Blitz. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo