FSCalendar – Paging nội dung theo ngày.

Tram Ho

FSCalendar là gì?

FSCalendar là một thư viện lịch dành cho iOS có thể tuỳ chỉnh, làm việc tương thích với cả Objective-C và Swift.

Mọi người thể tìm hiểu thêm tại đây
https://github.com/WenchaoD/FSCalendar

Một vài hình ảnh được chia sẻ từ FSCalendar

iPhone

FSCalendar

iPad

FSCalendar

Áp dụng Page View Controller cho FSCalendar.

Mục đích là có thể swipe sang trái, sang phải ở nội dung để có thể thay đổi nội dung theo ngày.

FSCalendar

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm.

Các view controller

  • DayModeViewController – Chứa calendar và pageViewController
  • DayModePageViewController – Được kế thừa từ UIPageViewController, dùng để hiện thực nội dung cũng như bắt sự kiện swipe trái / phải.
  • DayModeContentViewController – Chứa các events được filter theo từng ngày.

DayModeContentViewController

Trong ContentViewController, tạo 1 tableView để hiện thỉ nội dung. Như ví dụ ở đây chỉ tạo nội dung về events, các bạn có thể tuỳ biến việc nội dung hiện thị ra sao.

DayModePageViewController

Tại đây mình có tạo một protocol để bắt sự kiện swipe và callback nội dung về DayModeViewController

Trong DayModePageViewController sẽ kế thừa UIPageViewControllerDataSourceUIPageViewControllerDelegate

DayModeViewController

Khởi tạo một số biến cần thiết.

Gắn pageViewController vào containerView

Nhận sự kiện từ PageViewController thông qua delegate

Kết quả

Ngoài ra các bạn có thể customize thêm nhiều thứ khác mà FSCalendar hỗ trợ.

Full SourceCode:

https://github.com/tranhanhuy/FSCalendar/tree/project/day-mode


Một vài hình ảnh:

FSCalendarDayModeFSCalendarDayMode

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo