Framework Next.js 7: biên dịch nhanh hơn, hỗ trợ được WebAssembly

Linh Le

Có thêm báo cáo lỗi và hỗ trợ React Context API tốt hơn

Framework Next.js có nguồn mở của Zeit cho các ứng dụng React tĩnh và máy chủ có tốc độ biên dịch nhanh hơn và cải thiện thao tác báo cáo lỗi với bản phát hành Phiên bản 7 mới. Hỗ trợ định dạng nhị phân WebAssembly — thông qua Bundler mô-đun Webpack 4 — cũng là một bổ sung không kém quan trọng.

Các tính năng mới trong phiên bản Next.js 7

Next.js 7 khởi động nhanh hơn 57% trong quá trình phát triển, Zeit cho biết. Đó là nhờ vào việc tối ưu hóa cơ sở mã và sử dụng cả Webpack 4 và trình biên dịch JavaScript Babel 7. Và một bộ đệm biên dịch gia tăng cho phép thay đổi mã xây dựng nhanh hơn 40%.

Để gỡ lỗi, Next.js 7 sử dụng phản ứng-lỗi-phủ (react-error-overlay) để cải thiện dấu vết ngăn xếp với vị trí chính xác cho lỗi máy chủ và máy khách. Nguồn nổi bật được cung cấp cho ngữ cảnh. Giờ đây, việc mở trình soạn thảo văn bản cũng dễ dàng hơn bằng cách nhấp vào một khối mã cụ thể.

Có được Webpack 4, Next.js 7 đã thu về những lợi ích sau:

  • Kết xuất máy chủ WebAssembly, cung cấp định dạng nhị phân để cải thiện hiệu suất ứng dụng web.
  • Tăng cường phân chia mã.
  • Hỗ trợ các tệp nguồn .mjs.
  • “tree-shaking” tốt hơn, thông qua việc loại bỏ mã không sử dụng.
  • Dành cho nhập CSS, một cách mới để trích xuất các gói CSS. Các phiên bản mới của một số plugin Next.js giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập CSS.
  • Nhập động đã được chuẩn hóa.

Khối lượng tải HTML ban đầu đã được tối ưu hóa, giảm 7,4% xuống 1,5KB, làm cho các trang gọn gàng hơn.

Next.js hỗ trợ React context API mới giữa các trang‘pages / _app.js ‘ và các thành phần của trang. Trước đây, các nhà phát triển không thể sử dụng ngữ cảnh React ở giữa các trang từ phía máy chủ. Một plugin Webpack tùy chỉnh thay đổi hành vi này để chia sẻ các cá thể mô-đun giữa các trang. Điều này cho phép sử dụng ngữ cảnh React đồng thời cũng giảm lượng bộ nhớ Next.js khi chia sẻ mã giữa các trang.

Tải xuống Next.js ở đâu?

Bạn có thể tải xuống Next.js từ GitHub. Next.js cũng có thể được cài đặt từ NPM qua npm install –save next react react-dom.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://www.infoworld.com