FPT là công ty công nghệ duy nhất trong Top 50 của Forbes

Ngoc Huynh

Với lợi nhuận sau thuế đạt tương ứng là 32.644 tỷ đồng (tương đương $1.51 tỷ USD), FPT là công ty công nghệ duy nhất trong Top 50 của Forbes.

Tốp các công ty hàng đầu Việt Nam được đánh giá bởi Forbes Việt Nam, Forbes đã chọn lựa dựa theo một số tiêu chuẩn như kết quả kinh doanh vượt trội trong các ngành công nghiệp mũi nhọn, có vị thế chủ đạo trên thị trường và đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.

Liên tục giữ vị trí dẫn đầu ngành CNTT Việt Nam nhiều năm qua, doanh thu thuần của tập đoàn FPT năm 2014 tăng 21% so với năm 2013, Forbes Việt Nam nhận xét.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://bizhub.vn/