Fix lỗi xdebug ver 3.0.1 không hoạt động trên ubuntu

Tram Ho

Khi làm việc với code php chúng ta thường sử dụng xdebug để debug code nhưng vào 1 ngày đẹp trời tự dưng sau 1 loạt update của hệ thống chúng ta không thể sử dụng được xdebug nữa, điều đó làm cho hiệu quả công việc kém đi khi phải dùng var_dum() hoặc echo để debug.
Sau khi tìm hiểu mất khá nhiều thời gian thì mới phát hiện ra phiên bản 3.0.1 đã bị đổi port thay vì dùng cổng 9000 bây giờ dùng cổng 9003 . Đến đây tưởng chừng như đã fix được nhưng không cuộc sống mà xdebug vẫn không hoạt động đến đây ta cần config lại một chút nữa .

Đầu tiên chúng ta thay đổi file php.ini ở đây mình dùng apache2 và php 7.2 nên sẽ chạy lệnh sau :
sudo gedit /etc/php/7.2/fpm/php.ini
coppy dòng config sau vào file php.ini
[xdebug]

Tiếp theo vào file xdebug.ini để edit
sudo gedit /etc/php/7.2/mods-available/xdebug.ini
thêm dòng sau vào file

Sau khi sửa song ở file ini ta sửa cổng trong file json

cuối cùng restart apache2 để hưởng thụ thành quả :

kiêmr tra hoạt động
https://yoursite/?XDEBUG_SESSION_START=1

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo