Facebook SDK: Giúp tích hợp ứng dụng iOS với các dịch vụ của Facebook

Ngoc Huynh

SDK cho phép tích hợp các ứng dụng iOS với các dịch vụ hiện có của mạng xã hội Facebook.

Facebook đang cố gắng tiếp cận với các nhà phát triển có mong muốn sử dụng ngôn ngữ lập trình Swift của Apple, và cho phép họ có thể tích hợp các ứng dụng di động iOS với các dịch vụ của Facebook.

Hiện tai, Facebook SDK dành cho Swift đã có phiên bản beta, mở rộng các tính năng của nền tảng Facebook dành cho các lập trình viên Swift và sẽ hỗ trợ phiên bản Swift 2.2.1 và 2.3 mà cho phép bạn có thể submit các ứng dụng lên Apple App Store. Vào cuối năm nay Facebook sẽ cập nhật Facebook SDK dành cho Swift khi Swift 3 có phiên bản GM (Gold Master).

Các dịch vụ được cung cấp bởi SDK bao gồm Facebook Login – dùng để nhận dạng user bằng tài khoản Facebook; Analytics for Apps – mang đến các công cụ dùng để đánh giá người dùng và tiếp cận họ qua các campaign; Sharing – dùng để chia sẻ nội dung ứng dụng với Facebook; và Graph API – dùng để đọc và viết social graph (đồ thị xã hội) của Facebook.

Hiện nay, SDK này đã có mặt trên GitHub, các lập trình viên được khuyên nên load phiên bản mới nhất của CocoaPods Dependency Manager dành cho Swift và Objective C (phiên bản 1.0.1 hoặc cao hơn đã được hỗ trợ). Ngoài ra, SDK có thể được xây dựng mà không cần Dependency Manager, nhưng các lập trình viên sẽ phải thực hiện một vài bước, bao gồm tạo bản sao repo và thêm SDK như là một dự án con của Facebook.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/