Export file PDF từ HTML trong ứng dụng Rails

Tram Ho

Pdf là một trong những định dạng phổ biến hiện nay, với ưu điểm là chất lượng cao và không dễ bị thay đổi font chữ hay bố cục của nội dung. Vì thế pdf thường xuyên được sử dụng để lưu trữ những nội dung sau khi đã hoàn thiện và dùng chúng để trao đổi qua mạng. Trong một số website nhiều tác vụ cũng cần đến việc lưu trữ thành định dạng pdf để thuận tiện cho việc lưu trữ lại của người dùng, vì thế hôm nay mình viết bài viết này để tạo một website đơn giản bằng Ruby on Rails có tích hợp tính năng xuất file pdf từ thông tin của trang web với gem PDFKit !!!

Tạo ứng dụng Rails

Tạo một ứng dụng với tên là invoices (hóa đơn) và thêm 2 models:

sau đó thêm một số dữ liệu mẫu vào cơ sở dữ liệu bằng cách thêm vào file db/seeds.rb.

Chạy lệnh rails db:seed trong terminal để thêm hóa đơn mẫu vào cơ sở dữ liệu.

Tạo controller and view

chạy lệnh rails generate controller Invoices index showđể tạo controllers và views.

app/models/invoice.rb


app/models/line_item.rb

app/controllers/invoicescontroller.rb

def show
@invoice = Invoice.find(params
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo