Embulk: Công cụ giúp giảm nỗi đau chuyển đổi dữ liệu

Tram Ho

Embulk là gì?

Khái niệm

Embulk là một công cụ open source có chức năng cơ bản là load các record từ database này và import sang database khác. Ngoài ra, còn có các chức năng import data vào database khác thông qua việc sử dụng các plugins làm cho công việc chuyển đổi và xử lý dữ liệu trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Embulk hoạt động trên nền tảng java nên có thể dễ dàng hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

Ưu điểm

 • Cài đặt đơn giản, hoạt động được trên nhiều hệ điều hành khác nhau
 • Các chức năng được cung cấp dưới dạng plugin nên với mỗi đặc thù công việc sẽ có các plugin cần thiết.
 • Các plugin luôn được cập nhật liên tục từ nhà phát triển
 • Embulk và các plugin của nó được cung cấp miễn phí và cho phép người dùng thoải mái cải tiến để phù hợp với yêu cầu riêng

Cấu trúc của Embulk

Về cơ bản thì cấu trúc của embulk được chia làm 3 phần chính:

 • Các input plugins data, Decoder plugins, Parser plugins: Cung cấp các phương thức input data khác nhau. ví dụ: mysql, postgresql, Amazon S3, HDFS, http(get data từ api)
 • Các plugin xử lý dữ liệu: Cung cấp các plugins cho phép chọn lọc dữ liệu (filter plugins)
 • Các output plugins data, Formater plugins, Encoder plugins

Một số plugins:

input plugins:

 • RDBS ( mysql, postgres, jdbc… )
 • NoSQL ( redis, mongodb)
 • Cloud Service (redshift, s3 )
 • Files (CSV, JSON …)
 • Etc ( hdfs, http, elastic search, slack-history, google analitics )

output plugins:

 • RDBS ( mysql, postgres, oracle, jdbc…)
 • Cloud Service ( redshift, s3, bigquery)
 • NoSQL ( redis, hdfs )
 • Files
 • Etc ( elastic search, hdfs, swift)

filter plugins:

 • column (cut the column)
 • insert Add columns such as host name to the specified location
 • row Extract only rows that meet certain conditions
 • rearrange Reconstructs one row of data into multiple rows

File parser plugins:

 • json
 • xml
 • csv
 • apache log
 • query_string
 • regex

File formatter Plugin:

 • json
  • A plugin that formats the contents of a record in the format of jsonl (1 json 1 line)
 • poi_excel
  • Plugin to convert to Excel (xls, xlsx) format data

Excutor Plugin:

 • mapreduce
  • Plugin for running Embulk tasks on Hadoop

Chi tiết các plugins này có thể xem thêm tại đây: https://plugins.embulk.org/ .
Tại đây chứa rất nhiều các flugins hữu ích.

Cách thức hoạt động

Trong trường hợp dữ liệu từ database -> database khác. Ta có sở đồ sau:

Dữ liệu sẽ được input plugin read -> xử lý dữ liệu -> output plugin sẽ tiến hành import vào database mới.

Trong trường hợp tổng quát hơn. Dữ liệu có thể được đọc từ file hay một số kiểu dữ liệu đặc thù

Cài đặt Embulk

Để cài đặt được Embulk trước tiên bạn cần cài java cho thiết bị của mình. Chú ý hiện tại Embulk mới chỉ hoạt động trên java8.

Cài đặt embulk

Cài đặt plugin cho embulk

Phía trên là cài đặt một số plugin phục vụ cho việc import dữ liệu từ csv hoặc api json -> vào database postgresql. Để phục vụ mục đích khác có thể xem các plugins phía trên.

Thực thi chạy embulk với file config

Một số ví dụ config cho Embulk

Import dữ liệu từ csv -> vào database postgresql

Import dữ liệu từ api json -> vào database postgresql

Tham khảo plugin http của embulk tại đây: https://github.com/takumakanari/embulk-input-http

Tổng kết

Trên đây mình đã giới thiệu về Embulk một công cụ chuyển đổi dữ liệu xịn xò. Hi vọng nó có thể giúp các bạn giảm bớt nỗi đau

Tham khảo thêm tại:

https://www.embulk.org/

https://dev.embulk.org/customization.html

https://plugins.embulk.org

https://www.embulk.org/docs/

https://qiita.com/tashiro_gaku/items/f7fa0f1a99c759d947a7#configxmlにmysqlプラグイン情報を追記

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo