Eclipse Che mang đến cuộc cách mạng cho IDE đám mây

Ngoc Huynh

Che là một môi trường phát triển tích hợp (IDE – Integrated Development Environment) theo yêu cầu một cách linh hoạt, mang đến một giải pháp mã nguồn mở thay thế dành cho JetBrains IntelliJ Java IDE.

Dự án Eclipse Che là một IDE đám mây và máy chủ của không gian làm việc dành cho lập trình viên cũng mang đến một giải pháp mã nguồn thay thế dành cho JetBrains IntelliJ Java IDE, đã chính thức có phiên bản beta.

Che nhấn mạnh không gian làm việc của các dự án và các bộ runtime liên quan, hoặc các môi trường. Cấu hình không gian làm việc vẫn tồn tại như là một tài sản phiên bản, và người dùng có thể chuyển dịch các dự án thuộc không gian làm việc và các bộ runtime sang các trường hợp khác của Che, dù cho được lưu trữ tại chỗ (locally) hay trong đám mây.

IDE quản lý vòng đời của không gian làm việc, giải quyết việc sắp đặt trạng thái của dự án và tạm thời ngưng, mô tả, chấm dứt hay phá hủy các môi trường runtime của không gian làm việc. Một môi trường Che được tạo ra bằng các bộ máy được cung cấp bởi Docker hay localhost ( một máy chủ được vận hành trên chính máy tính của bạn).

“Chúng tôi đang xây dựng một thế giới nơi mà bất kỳ người nào đang ở bất kỳ nơi đâu có thể đóng góp cho một dự án mà không cần phải cài đặt phần mềm. Để làm được điều này thì cần phải có một IDE theo yêu cầu, như thế cả công cụ và bộ runtime của không gian làm việc có thể được cung cấp một cách linh hoạt,” ông Tyler Jewell (ông cũng đã tham gia vào quá trình phát triển của Che) – CEO của Codenvy cho biết. “Các IDE hiện có thì không thỏa mãn cho nhiệm vụ này: các cài đặt phức tạp trên mỗi máy tính, các không gian làm việc của localhost tại chỗ dẫn tới các sự cố cài đặt, và giới hạn các dịch vụ hợp tác chia sẻ.

Đối với các lập trình viên, Che có thể được sử dụng như là một desktop IDE dành cho bất kỳ framework hay ngôn ngữ lập trình nào. Những người chủ sản phẩm có thể sử dụng Che để lưu trữ các không gian làm việc theo yêu câu, và các nhà cung cấp phần bổ trợ có thể sử dụng Che để xây dựng các công cụ.

“Các nhóm sản phẩm có thể sử dụng Che như là một máy chủ của không gian làm việc, với sự truy cập vào một REST và thư viện Java phong phú để điều khiển các không gian làm việc và xây dựng các phần bổ trợ,” ông Jewell cho hay.

Che là một phần của dự án Eclipse Cloud Developemt, để chuyển giao các công cụ và nền tảng cần thiết cho phát triển đám mây. Dự án quan trọng này đã được khởi động vào năm 2014.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/