Dùng LOCATION CHANGE của react router thay thế lifecycle React để Fetch dữ liệu

Tram Ho

Dự án dùng React boilerplate thì các bạn đã quá quen thuộc với action, reducer, saga, container, component. Và việc dùng các lifecycel componentWillMount hoặc componentDidUpdate để fetch dữ liệu từ server không quá mới lạ, hầu như bất container nào cũng đều sử dụng cách phổ thông này.

Bạn hình dung trong dự án dùng React boilerplate mà khách hàng không cho dùng lifecycel để fetch dự liệu thì người nông dân phải làm sao?

Cái khó nó ló cái khôn, mình sẽ bày cho các bạn 2 cách rất đơn giản

Cách 1: dùng 1 một flag mình tạm gọi là init cái gì đó giả sử là initRoom chả hạn để lưu trạng trái của việc fetch dữ liệu mặc định là false

Trong container ta sẽ check initRoom nếu mà là false thì fetch dữ liệu

Khi get room thành công ta chỉ việc gán lại initRoom = true để đánh giấu Rooms đã được load.

Bằng việc tạo ra 1 flag đánh dấu initRoom mà chúng ta đã có thể không cần dùng đến lifecycel của ReactcomponentWillMount or componentDidUpdate vẫn fetch được dữ liệu từ server.

Đơn giản quá phải không các chế, nhưng chớ vội mừng sớm có vấn đề ở đây. Vấn đề là gì thì chúng ta tiếp tục phân tích tiếp.

Một single page gọi là single page thực chất vẫn có nhiều nội dung các menu khác nhau, và khi chuyển route sang một nội dung khác thì cái initRoom vẫn nằm đó và đã là true. Và một điều đáng buồn là khi ta vào route đó nội dung không được load lại 😱 wtf, đấy vấn đề đấy.

Vấn đề này to đùng phải không? để giải quyết bài toán này không phải là không có cách trong react boilerplate mỗi khi change route đều dispatch một action LOCATION_CHANGE và nó chính là chìa khóa giải quyết vấn đề.

Rất đơn giản là bất kỳ khi nào LOCATION_CHANGE trong reducer ta sẽ reset lại state và ban đầu dạng initialState

Cũng đơn giản phải không các bạn 😍😍😍

Cách 2: Đây là cách perfect hơn đó là không cần đền một flag nào, nghe có vẻ huyền bí nhỉ? không có flag khi nào biết load được dữ liệu đây ta.

Để làm được điều này, chúng ta cần sử dụng thêm kiến thức của thằng redux-sagafork or call.

Bây giờ làm sao để fetch dữ liệ khi bắt đầu load trang thực chất là redux-saga sẽ fork lắng nghe các action nếu nó được assign ta xét 1 ví dụ sau

redux-saga sẽ lắng nghe actionGET_ROOMS được dispatch thì sẽ gọi getRoom.

Đó là khi chúng ta assign action còn khi không assign action nào thì mặc định nó sẽ được gọi mỗi khi page loaded.

Đơn giản chúng ta sẽ sửa lại như sau

Vấn đề đã được giải quyết trong một nốt nhạc các bạn nhỉ. Nhìn chả có cái gì sai sai ở đây, thế nhưng vấn đề ở đây nằm ở chỗ khi chúng ta vào lần đầu thì dữ liệu fetch từ server về rất chi là đúng và chính xác.

Vấn đề chúng ta chuyển route khác và lúc sau ta lại vào chính route đó dự liệu lại không được load lại, nó lại là vấn đề lớn.

Rất may vẫn có anh LOCATION_CHANGE cứu vãn cuộc đời huệ, bài toán lại trở nên rất đơn giản.

Trong Redux-saga ta sẽ assign action LOCATION_CHANGE mỗi khi location change chúng ta sẽ check xem route hiện tại là gì, nếu là chính là route của page đó thì chỉ đơn giản gọi lại getRoom là xong.

Cùng xem đoạn code handle location change

Như vậy chúng ta đã giải quyết được vấn vào page load được dữ liệu, và bài toán ra khỏi page đó rồi vào lại, cũng load lại được dữ liệu

Kết luận với 2 cách trên chúng ta có thể không cần dùng đến lifecycle của React mà vẫn load được dữ liệu từ trên server. Hi vọng bài viết sẽ bổ ích cho các bạn đang muốn hiểu sâu về kiến trúc của React boilerplate cũng như redux-saga. Thêm 1 solution hay cho việc không cần dùng tới lifecylce mà vân đảm bảo được yêu cầu bài toán là fetch data từ trên server.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo