Dựa theo C và tương tự với Swift, Gravity mang đến portable code dành cho iOS và Android

Ngoc Huynh

Ngôn ngữ nhúng (Embeddable language) được sử dụng cho phát triển ứng dụng desktop và di động.

Gravity – một ngôn ngữ lập trình nhúng, nhẹ được viết dựa trên C, là một lựa chọn dành cho phát triển ứng dụng di động và còn hỗ trợ nhiều biến lập trình.

Hỗ trợ lập trình thủ tục (procedural programming), lập trình theo hướng đối tượng, lập trình hàm (functional programming), lập trình theo hướng dữ liệu (data-driven programming), Gravity được xây dựng dành cho công cụ thiết kế Creo của Creo Lab dành cho Mac, nhưng nó là một sản phẩm standalone. Hiện tại đang ở giai đoạn beta, mã nguồn mở Gravity cho phép các lập trình viên viết portable code dành cho iOS và Android một cách dễ dàng. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ lập trình nhúng và ứng dụng desktop.

Một ngôn ngữ lập trình kịch bản tương tranh (concurrent scripting language) dựa theo class với cú pháp (syntax) tương tự như Swift, Gravity có thể được biên dịch (compile) trên bất kỳ nền tảng nào bằng cách sử dụng trình biên dịch C99. Trình biên dịch và máy ảo được kết hợp để thêm khoảng 200KB nhằm có thể thực thi được trên hệ thống 64-bit.

Marco Bambini – một lập trình viên thấy rằng Gravity như “một người bạn bổ sung” của phát triển Java và Swift dành cho các nền tảng di động. Ngôn ngữ được hỗ trợ bởi hai dự án mã nguồn mở. Nguồn cảm hứng cho Closures xuất phát từ ngôn ngữ lập trình Lua; cụ thể là từ tài liệu “Closures in Lua”, trong khi ngôn ngữ kịch bản tương tranh Wren lấy cảm hứng từ Fibers, xử lý các upvalue và một số bộ phận của bộ thu gom rác (garbage collector).

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com