Dọn dẹp ổ cứng MacOS cho lập trình viên

Tram Ho

Mình đang lập trình bằng máy MacBook, ở cứng có 128GB. Trong khi đó để lập trình thì cần cài khá nhiều phần mềm chiếm dung lượng lớn, như Xcode, Docker, VMWare. Vì vậy, mình thường xuyên nhận được thông báo về Disk Storage trên hệ thống và phải đi xoá những file cũ không dùng nữa.
Mình muốn chia sẻ với các bạn một số câu lệnh đơn giản để tăng dung lượng trống cho ở cứng.

Xoá images và containers của docker

Xoá node_modules mà không có update trong vòng 30 ngày

Làm sạch homebrew

Xoá gem đã outdate

Nếu các bạn là lập trình viên ios, thì nên xoá pod caches và các files mà Xcode đã tạo ra trong quá trình build:

Happy Coding!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo