Đội ngũ CNTT trong tương lai: vai trò & trách nhiệm

Ngoc Huynh

Các vị trí công việc liên quan đến CNTT đang biến đổi rất nhanh. Sự thành công trong tương lai sẽ đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn nữa chẳng hạn như: bảo mật dữ liệu, quản lý dữ liệu, và giao tiếp.

Một vài ngành công nghiệp phải chuyển mình để theo kịp tốc độ phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ. Trước đây là mạng không dây và ngày nay là điện toán đám mây – đây là tất cả các xu hướng thịnh hành. Do vậy, để các chuyên viên CNTT có thể giúp công ty của mình chuyển đổi sang các công nghệ mới thì họ cần phải có khả năng học hỏi và thích nghi một cách nhanh chóng.

Và bạn sẽ thấy tất cả những thay đổi này sẽ tạo ra các vai trò và trách nhiệm công việc mới hiện nay. Thật vậy, có một số vị trí việc làm CNTT sẽ không còn nữa. Quan trọng hơn nữa là các chuyên viên CNTT luôn luôn nhìn về phía trước. Do đó tương lai của đội ngũ CNTT sẽ trông như thế nào?

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một infographic (đồ họa thông tin) do CBT Nuggets thực hiện về các bí quyết mang đến sự thành công của nhóm CNTT và các vai trò mà các thành viên phải đảm nhận để đảm bảo sự thành công trong những năm tiếp theo. Sau đây là một số vị trí công việc cụ thể:

Translators (Biên dịch viên)

Nhiệm vụ: Xóa bỏ khoảng cách giao tiếp giữa công nghệ và những người dùng cuối (end user)

Tại sao họ lại quan trọng: Giúp giải thích các biệt ngữ phức tạp hoặc khó hiểu trở nên dễ hiểu hơn.

Communicators

Nhiệm vụ: sắp xếp hợp lý hóa các cuộc giao tiếp ở khắp các tổ chức

Tại sao họ lại quan trọng: Đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập và xây dựng các mối quan hệ, cả khi gặp gỡ trực tiếp hay online.

Collaboration Wizards

Nhiệm vụ: Thúc đẩy khả năng kết nối trong các công ty mà dựa vào các nhà cung cấp, các nhân viên từ xa v.v…

Tại sao họ lại quan trọng: Công việc của họ giúp đảm bảo cơ sở hạ tầng của công ty duy trì ấn tượng sâu sắc mặc dù lực lượng lao động đang bị phân tán khắp các châu lục và quốc gia khác nhau.

Digital Leaders

Nhiệm vụ: Trình bày các mối quan tâm của bộ phận CNTT tại các buổi họp các lãnh đạo.

Tại sao họ lại quan trọng: Họ giúp đảm bảo các tổ chức có sự thông thạo về công nghệ đang phát triển không ngừng.

Data Wranglers

Nhiệm vụ: Lưu trữ, quản lý, và lấy dữ liệu cho những người dùng cuối và các tổ chức

Tại sao họ lại quan trọng: Hiện nay có quá nhiều dữ liệu, và ngoài việc có người nào đó bảo vệ tất cả các dữ liệu, thì các công ty cũng cần ai đó có thể giúp tạo ra sự phù hợp cho toàn bộ các dữ liệu đó.

Data Guardians

Nhiệm vụ: Thiết lập các giao thức bảo mật và an toàn

Tại sao họ lại quan trọng: Nhiều dữ liệu hơn có nghĩa là sẽ có nhiều rủi ro do các sai phạm bảo mật; nên cần phải có một ai đó để canh phòng.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.networkcomputing.com/