Dịch vụ đám mây của Oracle chính thức hỗ trợ PHP

Ngoc Huynh

Hãng Oracle đang tung ra một số dịch vụ liên quan đến đám mây dành cho APIs, NoSQL, và IaaS.

Oracle đã chính thức thêm phát triển PHP vào nền tảng đám mây của hãng, cùng với kế hoạch bổ sung thêm các ngôn ngữ lập trình khác bao gồm Ruby. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ dành cho cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MySQL của Oracle.

Dịch vụ Oracle Application Container Cloud dùng để xây dựng và scale các ứng dụng trong nền tảng đám mây sẽ bổ sung thêm hỗ trợ PHP, bao gồm PHP native runtime. Ruby dự kiến sẽ được thêm vào trong vòng từ 3-4 tháng tới. Dịch vụ cũng hỗ trợ Java và Node.js.

Oracle không phải là hãng đầu tiên có hỗ trợ PHP trong nền tảng đám mây: Google cũng đã hỗ trợ PHP trên nền tảng đám mây Google App Engine của mình.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu MySQL hiện tại đã có mặt trên nền tảng đám mây của Oracle thông qua MySQL Cloud Service. Các nhà phát triển có thể sử dụng cơ sở dữ liệu mà không cần phải dự liệu (provision) và patch nó.

Oracle đang giới thiệu các dịch vụ đám mây dành cho NoSQL, hỗ trợ các khả năng cơ sở dữ liệu key-value, do vậy các nhà phát triển có thể vận hành các cơ sở dữ liệu như Cassandra hoặc MongoDB. Exadata Express Cloud Service mang đến quyền truy cập vào hệ thống máy cơ sở dữ liệu Oracle Exadata, và đồng thời Oracle API Cloud Service đang được tung ra dùng để phát triển và quản lý các API, với sự nhấn mạnh đến các môi trường nhiều dịch vụ nhỏ (microservice).

Đối với IaaS, Oracle Bare Metal Cloud Services mang đến các máy chủ đám mây theo hình thức bare-metal trong môi trường ảo hóa. “Bạn có thể đưa ra các [dịch vụ] điện toán trong dịch vụ đám mây công cộng, tại đây bạn có thể cài đặt bất kỳ loại hệ điều hành nào và cũng có thể đặt bất kỳ loại ảo hóa nào lên các dịch vụ điện toán.” Dịch vụ không có các notion về hypervisor được thiết lập sơ bộ hoặc phần mềm đã được cài đặt.

Cuối cùng, hãng cũng đang giới thiệu Ravello Cloud Service, dùng để vận hành VMware và Virtual Machine workloads dựa trên Kernel đối với dịch vụ đám mây công cộng. VMware vận hành như bình thường mà không cần yêu cầu VM conversion.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/