Đề xuất bộ dọn rác mới của Java hướng đến performance testing

Ngoc Huynh

Dự án Epsilon sẽ mang đến lợi ích cho các tester, nhưng nó sẽ không mang đến khả năng quản lý bộ nhớ bằng tay (manual memory management) dành cho Java.

Java có thể sẽ có một garbage collector mới giúp phân bổ bộ nhớ chứ không phải thu hồi (reclaim) bộ nhớ, và mang đến những lợi ích kiểm thử đặc biệt.

Một bản thảo đề xuất của Java với tên gọi Epsilon GC gần đây đã được tung ra nhằm mục đích kêu gọi phát triển một garbage collector mới có khả năng phân bổ bộ nhớ. Ông Aleksey Shipilev – một kỹ sư phần mềm cấp cao đang làm việc tại Red Hat đồng thời cũng là nhà đóng góp của OpenJDK cho biết, ông hy vọng mang đến một sự triển khai passive runtime garbage collector với giới hạn về sự phân bổ đã bị chặn và tối thiểu hóa tổng chi phí của runtime performance, mặc dù ông không tìm kiếm cho sự mở đầu các tính năng quản lý bộ nhớ bằng tay trong Java hoặc JVM.

Mặc dù các bài kiểm thử chung của garbage collection sẽ không phù hợp với Epsilon, nhưng nó sẽ hữu ích đối với performance testing; một garbage collector mà “gần như không có gì cả” thì sẽ hữu ích đối với việc phân tích hiệu suất cho real garbage collector. Ngoài ra, nó còn hữu ích với functional testing dành cho code, mang đến một cách thức mới để thiết lập một threshold dành cho bộ nhớ được phân bổ. Và sẽ cũng có ích với Interface testing của máy ảo.

Epsilon cũng sẽ mang đến các lợi ích hiệu suất lâu dài , đối với các ứng dụng siêu hiệu suất mà các lập trình viên luôn nhạy cảm đối với việc phân bổ bộ nhớ và biết rõ vùng phủ bộ nhớ (memory footprint) của ứng dụng. Họ cũng có thể đi đến hầu hết các ứng dụng garbage-free. Đối với những ứng dụng này, GC cycle có thể được xem xét như là một implementation bug mà bỏ đi các cycle không vì một lý do nào cả. Những công việc ngắn hạn là một ví dụ trong trường hợp này.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com