Bộ nối tiếp tùy chỉnh trong Ruby on Rails

Tram Ho

Các coder mới thường rất bỡ ngỡ khi vào dự án mới mà có các công nghệ mới, thấy mọi người dùng rất dễ dàng, còn mình thì lại chật vật đi mò mẫm tìm hiểu. Và khó khăn của mình gặp phải là ActiveModel Serializers. Sau khi tìm hiểu và sử dụng, mình thấy Serializers như bàn tay ma thuật giúp dữ liệu lấy từ active record, mình có thể nhào nặn để phù hợp với dữ liệu mình cần. Khá thú vị phải không và hữu ích đặc biệt là đối với các dự án sử dụng Rails API cần thao tác với dữ liệu kiểu Json. Vì thế bài này mình muốn chia sẻ cho những bạn mới như mình có thể tiếp cận một cách dễ hiểu nhất về nó cũng như bước đầu có thể sử dụng và custom dữ liệu cho phù hợp.

1. Dữ liệu Demo


Model Relationships

Và đây là phần nội dung trong model của chúng:


Chúng ta sẽ bắt đầu với action IndexShow trong Restful và chúng gần như giống nhau:
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo