Học sinh CSS

Tram Ho

Linear Gradient

linear-gradient (gradient tuyến tính) là loại gradient phổ biến nhất mà chúng ta thấy trong thiết kế web là . Nó được gọi là “tuyến tính” vì flow của màu sắc sẽ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới hoặc ở bất kỳ góc nào tùy thuộc vào hướng mà mình chọn.

Syntax

linear-gradient() sẽ tạo nên các dải màu nên thường sẽ được sử dụng trong thuộc tính background (hay cụ thể hơn là background-image) trong CSS.

Một cách để nhớ và hình dung được cách hoạt động của phương thức này

Create a background image that is a linear gradient that moves [to this direction or at this angle] and starts with [one color] and ends with [another color].

Usage