Công cụ vọc Docker dành cho người lười

Công cụ này dành riêng cho những người lười muốn muốn tiết kiệm thời gian thao tác với docker bằng dòng lệnh với các lợi ích sau:

  • Tiết kiệm thời gian vì cú pháp ngắn gọn hơn (không phải gõ docker đằng trước nữa mà gõ thẳng lệnh luôn. VD: ps -a)
  • Không phải nhớ syntax, container name, image name nhờ tính năng AutoCompletion
  • Giao diện dễ nhìn nhờ tính năng “syntax highlighting” và output được format dưới dạng table.
  • Tương thích với nhiều nền tảng Windows / MacOSX / Linux

Download: https://github.com/j-bennet/wharfee

screen-shot-2016-11-22-at-10-25-08-am

screen-shot-2016-11-22-at-10-25-32-am

ITZone via kiplog

Chia sẻ bài viết ngay