Công cụ mới đảm bảo tính chính xác của lập trình JavaScript

Ngoc Huynh

Công cụ định dạng Prettier đảm bảo đầu ra JavaScript tuân theo một kiểu nhất quán (consistent style).

Với công cụ có tên gọi là Prettier, việc định dạng JavaScript sẽ là một kiểu nhất quán.

Là một trình định dạng JavaScript nhất quán dựa theo công cụ refmt dùng để định dạng code, Prettier loại bỏ kiểu ban đầu và đảm bảo đầu ra JavaScript tuân theo một kiểu nhất quán.

“Prettier xóa bỏ tất cả kiểu ban đầu và đảm bảo tính nhất quán bằng cách phân tách JavaScript sang cây cú pháp trừu tượng (AST – Abstract syntax tree) và prettyprint AST,” lập trình viên James Long cho hay. Anh lưu ý công cụ giúp việc viết code dễ dàng hơn dù lập trình viên muốn nhưng nó có thể được định dạng đúng ngay sau đó.

Prettier biến JavaScript thành đầu ra và đầu vào JavaScript được định dạng. Mặc dù vẫn còn đang ở phiên bản beta, nhưng Prettier đang cố gắng hỗ trợ tất cả các tính năng của ngôn ngữ JavaScript, kể cả các tính năng không được tiêu chuẩn hóa. Nó sử dụng trình phân tách Babylon mặc định cho tất cả các tính năng của ngôn ngữ đã được kích hoạt, nhưng nó cũng sẽ làm việc với Facebook Flow parser với useFlowParser API hoặc –flow-parser CLI. Prettier cũng có hỗ trợ nâng cao dành cho các tính năng của ngôn ngữ từ ECMAScript 2017, JSX và Flow

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/