Có 7 triệu, mua điện thoại nào để được dùng 5G, màn 120Hz, máy ảnh 108MP hay camera selfie ẩn?

Tram Ho

Có 7 triệu, muốn trải nghiệm mạng 5G, màn 120Hz, camera 108MP hay selfie ẩn dưới màn hình thì chọn điện thoại nào?

Có 7 triệu, mua điện thoại nào để được dùng 5G, màn 120Hz, máy ảnh 108MP hay camera selfie ẩn? - Ảnh 2.
Có 7 triệu, mua điện thoại nào để được dùng 5G, màn 120Hz, máy ảnh 108MP hay camera selfie ẩn? - Ảnh 3.
Có 7 triệu, mua điện thoại nào để được dùng 5G, màn 120Hz, máy ảnh 108MP hay camera selfie ẩn? - Ảnh 4.
Có 7 triệu, mua điện thoại nào để được dùng 5G, màn 120Hz, máy ảnh 108MP hay camera selfie ẩn? - Ảnh 5.

*Giá các sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Genk