Chương Trình Word Online Đang Bắt Kịp Phần Mềm Microsoft Word 2013, Ít Nhất Trong Một Số Phạm Vi

Ngoc Huynh

Sử dụng Bing để tìm kiếm, rút ra nội dung từ các hình ảnh và tìm kiếm lệnh nâng cao phiên bản trực tuyến của Word.

Ứng dụng Office Online miễn phí vẫn chỉ có thể là một phần nhỏ trong năng lực tiềm tàng của phần mềm Office 2013, nhưng một bản cập nhật vào tuần này làm tăng thêm một số nét đặc trưng mới thú vị – một vài trong số đó thực sự vượt trội hơn các phiên bản của khách hàng.

Việc chỉ ra một đường thẳng để cho biết nơi mà một trang kết thúc là điều mà một số phần mềm Word đã thực hiện từ rất lâu, và bây giờ Word Online cũng làm được như thế. Dùng phím tắt Ctrl-Enter quen thuộc để tạo một trang mới, thì bây giờ Word Online cũng làm được.

Việc chèn các ký tự, giống như bản quyền và các đặc trưng của châu Âu, là một nét đặc trưng khác mà chương trình Word Online đang bắt kịp, mặc dù nó chỉ có 20 ký hiệu thông thường, chứ không phải là danh sách đầy đủ hiện có ở phần mềm Windows. (Microsoft đã tính đến phím để yêu cầu cho các ký hiệu bị thiếu.)

Nét đặc trưng đối với việc mở chương trình PDF trong Word Online dường như là một phiên bản công cụ PDF Flow đơn giản hơn trong Word 2013. Nhưng Word Online cũng có một nét đặc trưng trong OneNote 2013 nhưng trong Word 2013 thì không có: Nó nhận ra đoạn văn bản bên trong hình ảnh, và bạn có thể tìm kiếm hoặc sao chép đoạn văn bản đó. Điều này nên làm việc tốt với các hình ảnh được chụp bằng ứng dụng điện thoại Office Lens, ứng dụng này có thể làm cho thẳng ra và hiệu chỉnh phối cảnh khi bạn chụp hình một tài liệu hay bảng trắng.

Các Insight mới của Bing dành cho các đặc trưng của Office cũng tương tự các đặc trưng của OneNote 2013, nhưng mà tài liệu của bạn trong đám mây làm nó hoạt động tốt hơn. Thanh tìm kiếm trong Word 2013 để bạn tìm định nghĩa của một từ; trong OneNote 2013, thì nó cũng có thể chạy tìm kiếm để chỉ ra các đường dẫn liên quan và các bài báo tin tức. Các Insight dành cho Office tiến một bước xa hơn, việc Bing sử dụng đặc trưng Snapshot để giới thiệu các hình ảnh và thông tin hữu ích từ Wikipedia, Klout, Linkedln, từ điển tiếng Anh của Oxford cho tìm kiếm, cũng như các đường dẫn văn bản mà bạn thấy trong OneNote.

Bing cũng có thể sử dụng nội dung tài liệu của bạn để có nội dung đúng cho từ mà bạn đang tìm, tìm hiểu liệu bạn đang nói về một bài phát biểu hay một con sông nếu bạn đề cập đến Missouri, ví dụ, hoặc biết Cotes de Provence là tên gọi một loại rượu.

Đây là một loại cải tiến các đặc tính đang tồn tại mà để phân phối trong dịch vụ đám mây dễ dàng hơn, bởi vì bạn không phải đợi một phiên bản mới của Office để nhanh lên. Nó cũng có đặc tính nổi bật để cung cấp dễ hơn khi tài liệu của bạn đã có trực tuyến rồi, bởi vì Bing có thể sử dụng nhiều nội dung để tạo ra các kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

Khi Microsoft thêm nhiều đặc trưng cho Word Online, thì điều nguy hiểm là mất đi tính đơn giản của giao diện mà có một vài đặc trưng đến nỗi mà chúng dễ dàng tìm ra. Để góp phần giải quyết điều này, bản cập nhật trước đã thêm vào đặc trưng Tell Me, Tell Me để bạn gõ những gì bạn đang cố gắng làm trong thanh tìm kiếm để tìm ra lệnh đúng (một vài thứ mà phiên bản dành cho máy tính để bàn không cung cấp)

Nhóm Office Online đã thêm một lệnh đặc biệt mà nó đã thấy nhiều người đang tìm kiếm trong Tell Me (mặc dù thông tin đã chỉ ra trong thanh trạng thái rồi) – đếm từ. Và như bình thường, bạn có thể gõ không chỉ tên của lệnh mà còn một mệnh đề giống như có bao nhiêu từ để có câu trả lời.

Bây giờ Tell Me cũng chứa các lệnh trong trình đơn thả xuống và các hộp thoại, giống như các lệnh dành cho việc thay đổi kích thước trang hay thiết lập khoảng cách dòng, cũng như các lệnh trên thanh Ribbon. Nếu bạn gõ trong giãn cách dòng hay khổ A4, các lệnh bạn cần xuất hiện trực tiếp trên bảng chọn của Tell Me, thêm vào bạn sẽ thấy giãn cách dòng và kích thước trang trong vài thứ không có lệnh, Word Online chỉ ra cho bạn các kết quả nhận thức cho những gì bạn đã gõ, thay vì chỉ nói với bạn rằng không có lệnh nào phù hợp.

Việc mở rộng hệ thống Tell Me nghĩa là Microsoft có thể tiếp tục thêm nhiều đặc tính hơn nữa để không có người dùng nào than phiền rằng thật khó để tìm các đặc tính của Office Online.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.itnews.com/