Chương trình Free Visual Studio của Microsoft mang đến bạn phần mềm miễn phí và đào tạo online

Ngoc Huynh

Với Visual Studio bạn có thể phát triển các ứng dụng dành cho Windows cũng như Android, iOS và web. Microsoft đã phát hành chương trình Visual Studio Dev Essentials nhằm mang đến bạn các công cụ mà bạn cần để bắt đầu lập trình – kể cả Parallels dành cho Mac và đào tạo Pluralsight.

Ngoài trình biên tập code và các công cụ IDE, Visual Studio Code và Visual Studio Community, nếu bạn tham gia chương trình miễn phí này bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ có một số quyền lợi khác như:

  • Đăng ký khóa đào tạo Pluralsight online 6 tháng
  • Credit 25 USD tại HackHands Live Programming Help
  • Đăng ký 3 tháng cho Parallels Desktop cho Mac Pro Edition và Parallels Access
  • Credit 25 USD/tháng cho Azure trong 12 tháng

Và còn nhiều ưu đãi khác.

Một số quyền lợi chỉ áp dụng trong chương trình Visual Studio Dev Essentials và chỉ trong một thời gian nhất định, vì vậy nếu bạn thấy hứng thú với chương trình đào tạo này thì hãy truy cập vào trang web Visual Studio để đăng ký ngay nhé!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://lifehacker.com/