Chuẩn Bị Cho Trình Duyệt Web An Toàn Hơn Và Nhanh Hơn

Ngoc Huynh

Đây là sự thay đổi lớn đầu tiên dành cho một trong những cột trụ chính của Web trong 16 năm qua.

Công việc của lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật Internet (IETF) làm việc trên HTTP/2 đã được hoàn thành, theo như ông Mark Nottingham – trưởng nhóm đã thông báo trên blog cá nhân của mình. Bây giờ HTTP/2 đã bước vào giai đoạn chỉnh sửa trước khi nó được công bố và trở thành một tiêu chuẩn Web chính thức.

Thông báo xuất hiện một tuần sau khi Goolge cho biết công ty đang ngưng SPDY để tập trung vào HTTP/2 bên trong Chrome. SPDY sẽ không hoàn toàn biến mất khỏi Chrome cho đến đầu năm 2016, trong khi sự hỗ trợ HTTP/2 sẽ mở ra ở trình duyệt của Google vào các tuần sắp đến.

Kể từ khi HTTP là một phần của nền tảng Web, thì bất kỳ sự thay đổi nào xảy đến với giao thức đều là một vấn đề lớn. HTTP/2 cam kết tạo ra thời gian phản hồi nhanh hơn cho các trình duyệt và giảm lượng tải trên các server. Nhưng sẽ tốn một khoảng thời gian để mở ra trong Web và cho các trở ngại được phân loại. Như ông Nottingham đã giải thích trong một bài viết từ năm 2014, thì “HTTP/2 không phải là sự tưởng tượng thần kỳ; bạn không thể buông nó xuống và mong rằng thời gian tải trang sẽ giảm xuống 50%.” Một khi mà các nhà quản trị server quen với HTTP/2, thì HTTP/2 nên đẩy mạnh hiệu năng của Web.

Các đặc tính của HTTP/2

Thay đổi lớn nhất của HTTP/2 là tính năng mới được gọi là mạch đa hợp, cùng với nén header, sẽ cho phép nhiều yêu cầu của các server sẽ được gửi đi cùng lúc. HTTP/2 cũng sử dụng ít kết nối hơn giữa server và client, và cho phép các server đẩy nội dung thẳng tới một trình duyệt.

Giai đoạn nhỏ cuối cùng là quan trọng bởi vì nó cũng có thể nâng cao thời gian tải. Với “server push” thì một trang web có thể gửi một tập tin định dạng theo tầng (CSS) tới trình duyệt trước khi yêu cầu – một sự di chuyển theo logic khi trình duyệt cần dữ liệu CSS để biết cách cách trình bày trang như thế nào.

Tuy nhiên, một điều sẽ không xuất hiện trong HTTP/2 đó là sự mã hóa bắt buộc SSL/TlS (HTTPS). Đó là kế hoạch ban đầu vào cuối năm 2013, nhưng đã bị loại bỏ đi. HTTP/2 sẽ vẫn tạo ra mã hóa TLS để thực hiện dễ dàng hơn, bởi vì ngay bây giờ giao thức mới sử dụng HTTPS. Nhưng nó sẽ không phải là một phần bắt buộc của tiêu chuẩn mới

Điều đó cho thấy rằng TLS có thể sẽ vẫn là một kiểu bắt buộc đối với các trang web mà muốn sử dụng HTTP/2. Theo như ông Nottingham, thì các lập trình viên cho Chrome và Firefox đã cho biết hai trình duyệt phổ biến sẽ chỉ sử dụng HTTP/2 mà không cần có TLS. Điều đó có nghĩa là các lập trình viên sẽ không thêm TLS vào trang web sử dụng HTTP/2 mà sẽ không thể sử dụng tiêu chuẩn mới với hai trình duyệt nổi tiếng nhất hiện nay.

Trong khi phần lớn hơn của công việc trên HTTP/2 đã thực hiện xong, thì IEFT HTTP WG vẫn chưa có dự định nào. Thực tế là nó đã nghĩ đến khả năng có HTTP/3 trong tương lai, cũng như nâng cao các đặc điểm của HTTP hiện tại với các đặc tính khác như thông điệp của HTTP dùng để chỉ đường cho việc nâng cao sự xác nhận từ server tới trình duyệt.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/