Chrome Extension – Chia sẻ cuộc hội thoại ChatGPT

Tram Ho

ChatGPT Export PNG, PDF & Share là một công cụ được phát triển bởi 13XLabs cho phép người dùng xuất bản các cuộc trò chuyện được tạo ra bởi ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi OpenAI. Công cụ này có thể xuất cuộc trò chuyện dưới định dạng PDF và PNG, giúp cho người dùng có thể dễ dàng chia sẻ cuộc trò chuyện của mình với người khác. Ngoài ra, công cụ cung cấp cho người dùng một liên kết có thể chia sẻ được với cuộc trò chuyện của họ, giúp cho việc chia sẻ trò chuyện với người khác trên mạng trở nên dễ dàng.

Sử dụng:

Hãy để ý gần dưới cùng của đoạn chat:
Chrome ExtensionChrome Extension

Ví dụ Share Link: Link Share

Download:

Download Chrome Extension: Download
Github: Github Source

Nguồn: https://congdongchatgpt.com/d/17-small-project-chrome-extension-chia-se-cuoc-hoi-thoai-chatgpt

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo