Chơi đùa Docker cùng play-with-docker

Tram Ho

Đã bao giờ bạn tìm thấy những service open source hay ho đến mức bạn mất ngủ trên github, hay những bộ code AI python trên mạng mà rất định sẽ rất ngầu nếu khoe với đám bạn?
Tôi cũng đã từng như bạn, clone source về, tìm cách tải python rồi đến java rồi đến golang, những đêm mất ngủ vì lỗi syntax hay chỉ đơn giản là kéo thư viện về không tương thích hoặc không được

Đau đầu với tụi nó cho đến một ngày tôi tìm ra một thứ cool ngầu trên github với cái tên play-with-docker

play-with-docker

service này giúp chúng ta start 1 repo từ Dockerfile và open port để chúng ta test tính năng của chúng

Flipt

https://github.com/markphelps/flipt

Feature flag service giúp chúng ta quản lý được tính năng(bật/tắt) khi lên production cũng như rollout hệ thống, chúng ta sẽ host flipt trên play-with-docker trong bài viết này

1.0 đăng nhập play-with-docker

truy cập https://labs.play-with-docker.com/ và đăng nhập bằng tài khoản docker của bạn (hoặc đăng ký nếu chưa có)

2.0 truy cập

truy cập https://labs.play-with-docker.com/?stack=https://raw.githubusercontent.com/markphelps/flipt/master/docker-compose.yml và chọn nút start và chờ…

sau khi tạo xong session bạn sẽ được sử dụng 1 host trong thời gian 4 tiếng, sau đó session đóng và mọi dữ liệu sẽ được xóa

Màn hình bạn thấy sẽ gần giống như thế này:

3.0 test

vào lúc này thì flipt của bạn đã host thành công trên play-with-docker, bạn nhấn “Open Port” nhập 8080 và trải nghiệm thôi

Flipt bao gồm các tính năng như:
Fast. Written in Go. Optimized for performance
Stand alone, easy to run and configure
Ability to create advanced distribution rules to target segments of users
Native GRPC client SDKs to integrate with your applications
Simple REST API
Modern UI and debug console
Support for multiple databases
Data import and export to allow storing your flags as code

Hãy thử sử dụng nhé

bạn có thể mở repo tại play-with-docker nếu repo github xuất hiện ảnh:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo