Chia bố cục layout với CSS Grid Layout

Tram Ho

Với Css Grid, bạn có thể tạo các thiết kế web phức tạp. Nó rất trực quan và được hỗ trợ tốt với nhiều trình duyệt khác nhau. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách xây dựng layout với CSS Grids.

Setting up CSS Grid

Hai thành phần cốt lõi của grid là các div bọc ngoài (cha mẹ) và các item bên trong (con).

div bọc ngoài tạo ra griditem chính là nội dung bên trong cần sắp xếp của grid.

Bên dưới là ví dụ của class container cùng với 6 item con

Để biến div.container thành 1 grid, chúng ta cần sẽ css vào class container

Chúng ta đã định nghĩa div cha dạng grid nhưng vẫn chưa custom từng item.

Vì vậy, mặc định các item sẽ xếp chồng lên nhau.

Defining Columns and Rows

CSS Grid là một phương pháp bố trí CSS được phát triển dưới dạng bố cục 2 chiều của các mục trên trang web hoặc ứng dụng, có nghĩa là nó có thể quản lý cả cột và hàng.

CSS Grid vượt trội hơn trong việc chia một trang thành nhiều phần hoặc xác định mối tương quan về kích thước, vị trí và lớp.

Vậy để làm cho grid có dạng bố cục 2 chiều, chúng ta sẽ cần xác định số lượng cột và số lượng hàng. Giả sử rằng, cần tạo 3 cột và 2 hàng.

Chúng ta sử dụng thuộc tính grid-template-rowgrid-template-column

3 giá trị của grid-template-columns tương ứng sẽ được 3 cột

2 giá trị của grid-template-rows tương ứng với 2 hàng

*Những giá trị cụ thể kể trên cho ta biết mỗi cột rộng 200px và cao 100px

Adding Grid-Gap Between Items

Để đặt khoảng cách giữa các hàng và cột, bạn có thể sử dụng grid-column-gapgrid-row-gap hoặc grid-gap.

Ở đây, mình đang sử dụng thuộc tính grid-gap. Thì ở đây các bạn có thể hiểu đơn giản nó là thuộc tính viết gắn gọn, kết hợp bởi 2 thuộc tính grid-column-gapgrid-row-gap.

Note: Khi sử dụng 1 trong 3 thuộc tính trên, các khoảng trống chỉ được tạo ra giữa các item và không có ở bên ngoài grid.

Explicit And Implicit Grid (Lưới rõ ràng và Lưới ngầm định)

Trước khi tiếp tục, chúng ta cần tìm hiểu khái niệm grid lines. Với CSS grid, các đường nằm giữa các cột được gọi là column line, trong khi các đường nằm giữa các hàng được gọi là row line.

Giả sử với một grid 3×3, ta có các grid lines như sau:

Cần lưu ýgrid line được đánh số bắt đầu từ 1, không phải từ 0 như bình thường chúng ta hay code bạn nhé ???

Mẹo nhỏ: Nếu đang sử dụng Firefox, bạn có thể dùng tính năng debug CSS Grid trong Developer Tool để nhìn thấy grid lines rõ ràng hơn.

Explicit

Explicit sẽ set cho 1 grid được tạo ra bởi columns and rows với thuộc tính grid-template-columnsgrid-template-rows. Và bạn có thể sử dụng thuộc tính grid-template để xác định các rowscolumns.

Implicit

Thuộc tính grid-auto-columnsgrid-auto-rows dùng để xác định Implicit grid.

Bây giờ, ta thử cho các hàng có chiều cao 50px và xem điều gì sẽ xảy ra:

Bây giờ tất các dòng được thêm sẽ cao 50px.

Grid chỉ có thể phát triển theo 1 hướng, vì vậy nó chỉ thêm hàng (row) hoặc cột (column). Kết quả là chỉ 1 trong những tính chất trên là có hiệu quả. Và bạn có thể thay đổi hướng của Implicit grid theo ý thích của mình bằng việc sử dụng thuộc tính grid-auto-flow

Repeating Grid Tracks

Nếu trong 1 grid chúng ta cần lặp lại nhiều lần các grid tracks thì chúng ta có thể sử dụng thuộc tính repeat().

Fractional Units (Đơn vị phân số)

  • Ký hiệu là: fr

Bên cạnh việc sử dụng các đơn vị quen thuộc như px, %, em, rem … Bạn có thể dùng đến fr. fr, viết tắt của "fraction" (phân số), là một đơn vị kích thước mới được thiết kế dành riêng cho grid. 1fr tương ứng với một phần trong không gian trống của grid container.

Với 3 cột (column) có chiều rộng bằng nhau, chúng ta có thể sử dụng đơn vị fr, thay vì đặt 1 thuộc tính width: calc(100%/3). Với cách sử dụng này, ta có thể thêm nhiều phần tử con, trong khi độ rộng vẫn giữ nguyên trên tất cả các phần tử con.

Chúng ta cũng có thể dễ dàng kết hợp đơn vị fr với bất kỳ đơn vị CSS quen thuộc nào khác.

Sizing Individual Grid Items (Định cỡ các mục grid)

Để xác định chiều rộng của 1 mục bên trong class container ở dạng grid, ta sẽ sử dụng với keyword là span

grid-column: 1 / span 3 nghĩa là nó chiếm 3 cột từ track line số 1 chạy từ trái sang phải của cột.

Ngoài việc sử dụng keyword span, bạn có thể đặt điểm bắt đầu và điểm kết thúc mở rộng.

grid-column: 1 / 4 nghĩa là nó sẽ bắt đầu từ track line số 1 tới track line 4 từ trái sang phải của cột.

grid-row: 1 / 3 nghĩa là nó sẽ bắt đầu từ track line số 1 tới track line 3 từ trên xuống dưới của hàng.

Note: Nếu bạn muốn item của bạn trải rộng toàn bộ chiều rộng của grid, tuy nhiên không biết grid rộng bao nhiêu, bạn có thể đặt

Positioning Items in the Grid (Ví trí item của grid)

Với CSS Grid, bạn có thể đặt vị trí (position) các thành phần trong grid theo ý muôn. Bạn có thể di chuyển các phần tử con với 4 thuộc tính CSS: grid-row-start, grid-row-start, grid-column-start hoặc grid-column-end. Có 1 điều cần chú ý, vị trí (position) không được thực hiện bởi các cột (grid columns), mà bằng các track line.

Track sizing and minmax()

Khi thực hiện responsive, bạn đặt kích thước cố định cho các item, việc này dẫn đến khi bạn xem ở viewport nhỏ hơn sẽ bị đẩy content. Vì vậy minmax() sẽ làm cho kích thước item của bạn có thể linh hoạt với từng kích thước màn hình

Hàm minmax () có 2 tham số: thứ nhất là kích thước tối thiểu của track và thứ hai là kích thước tối đa.

Bên cạnh giá trị được cố định chúng ta cũng có giá trị cũng có thể tự động, cho phép các track có thể tự động thay đổi kích thước dựa trên trên kích thước của nội dung.

Auto-Fill vs Auto-Fit

Hai giá trị thường được sử dụng trong hàmrepeat().

Auto-fill: fill vào hàng (row) với càng nhiều cột (column) càng tốt.

Auto-fit: Cột (Column) chiếm hết không gian có sẵn.

Justify Content

Justify Content giúp bạn căn chỉnh các items grid trên row axis.

Align Content

Align Content giúp bạn căn chỉnh các items grid trên column axis.

Tổng kết

Trên đây là cách sử dụng một số thuộc tính cơ bản nhất của CSS Grid. Mong rằng qua bài này có thể giúp ít nhiều cho ai đang muốn tìm hiểu về CSS Grid. Cảm ơn bạn đọc hết bài viết của mình ạ! ???

Tài liệu tham khảo:

https://medium.com/@js_tut/css-grid-tutorial-filling-in-the-gaps-c596c9534611

https://css-tricks.com/auto-sizing-columns-css-grid-auto-fill-vs-auto-fit/

https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo