Chỉ với 4 clip, 1977 Vlog đã đạt 1 triệu subscribers trên YouTube: Ẵm nút vàng về thôi!

Tram Ho