CheerpJ chuyển đổi các ứng dụng Java sang JavaScript trong lập trình web

Ngoc Huynh

Các ứng dụng và thư viện của Java được chuyển đổi sang các ứng dụng web mà không cần phải có các cài đặt Java hay plug-ins.

Để hợp nhất Java và phát triển web, công cụ mới CheerpJ sẽ đóng vai trò như là một công nghệ trình biên dịch giúp chuyển đổi Java bytecode thành JavaScript, để thực hiện trong các trình duyệt. Dựa vào nền tảng trình biên dịch LLVM / Clang cũng như trình biên dịch Cheerp, CheerpJ sẽ sử dụng Java bytecode và biến nó thành JavaScript mà không cần mã nguồn Java.

Khi sử dụng CheerpJ, các ứng dụng và các thư viện của Java sẽ được chuyển đổi sang các ứng dụng web, mà không cần phải có thêm các cài đặt Java hoặc plug-ins. Các thành phần Java phía máy chủ (server-side) có thể trở thành các thư viện dựa trên trình duyệt phía máy khách (client-side) trong khi Java code gốc đóng vai trò như các thành phần độc lập đối với nền tảng JavaScript phía máy chủ Node.js.

CheerpJ có tính năng trình biên dịch ngoại tuyến (offline compiler) sẽ chuyển đổi Java bytecode sang JavaScript cũng như Java Runtime Environment dựa trên JavaScript. Ngoài ra một phần của nền tảng là một trình biên dịch trực tuyến.

Khả năng tương tác hai chiều giữa Java và JavaScript cho phép invoke bất kỳ thư viện JavaScript hoặc browser API nào từ Java. Ngoài ra, các Java method có thể được expose với JavaScript. CheerpJ có thể được invoke trên các Java archive (.jar) files cũng như trên các .class files. Các ứng dụng đã được chuyển đổi có thể được triển khai trên máy chủ web qua cả jar.js JavaScript files và .jar files.

Learning Technologies cho biết CheerpJ khác với các công nghệ khác ở chỗ là công cụ này đưa Java vào các trình duyệt, ví dụ như GWT (Google Web Toolkit) trong các công nghệ khác thiếu sự hỗ trợ đầy đủ dành cho Java và chỉ thực hiện một phần Java runtime library. Những hạn chế đó làm cho những công nghệ khác chỉ thích hợp với các ứng dụng mới hơn là chuyển đổi các công nghệ hiện có.

Các công nghệ khác biên dịch sang JavaScript từ các ngôn ngữ khác bao gồm Scala.js, ngôn ngữ Kotlin, và TypeScript của Microsoft.

Theo dự kiến, một bản phát hành giới hạn của CheerpJ sẽ được tung ra vào tháng 7 này. Và hy vọng CheerpJ sẽ là WebAssembly, một định dạng nhị phân được đánh giá cao, có thể tăng hiệu suất web và cho phép các ngôn ngữ khác chạy trong các trình duyệt.

Một công cụ khác cũng đang được phát hành là CheerpL Applet Viewer Extension, một phần mở rộng của Chrome cho phép các Java applet mà không yêu cầu cài đặt hoặc plugin Java. Applet được kích hoạt qua trình biên dịch trực tuyến bởi CheerpJ.js. Tiện ích này hiện đang ở giai đoạn phiên bản beta.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com