Chạy pgAdmin4 trên Docker trong Arch Linux

Tram Ho

Chạy pgAdmin4 trong Arch linux có vẻ như thoát một số lỗi. Tôi đoán nó về xung đột phiên bản Python. Vì vậy, Docker là sự lựa chọn tốt nhất cho bây giờ.

Thiết lập

  1. Tất nhiên là cài đặt Docker rồi!
  2. Kéo hình ảnh pgAdmin4 : docker pull dpage/pgadmin4
  3. Chạy tập lệnh bên dưới:

  1. Nếu localhost từ chối kết nối, chỉ cần đợi khoảng vài giây, sau đó tải lại.

ghi chú

  • khi đóng, container không đóng.
  • email mặc định: admin@admin.admin , mật khẩu mặc định là admin
  • một ổ đĩa có tên “pgadmin” được tạo để lưu trữ cấu hình
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo