ChatGPT nói 4 nghề này sẽ mất việc vì AI

Tram Ho

Khi được hỏi nghề nào có thể bị mất việc vì trí tuệ nhân tạo (AI), ChatGPT đã liệt kê 4 công việc bao gồm nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên sản xuất và nhân viên kế toán.

Bên cạnh đó, ChatGPT cho biết, có nhiều ngành nghề có thể tận dụng được sức mạnh của AI và phát triển nhiều cơ hội việc làm mới. Điều quan trọng là mọi người cần chuẩn bị và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để có thể đáp ứng được những thay đổi này.

ChatGPT nói 4 nghề này sẽ mất việc vì AI - Ảnh 1.

Cụ thể, nguyên văn câu trả lời của ChatGPT như sau:

“Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề và có thể dẫn đến sự thay đổi hoặc mất việc làm cho một số ngành nghề. Dưới đây là một số ngành có thể bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo:

    1. Nhân viên dịch vụ khách hàng: Với sự phát triển của chatbot và trợ lý ảo, công việc hỗ trợ khách hàng trực tuyến có thể bị thay thế bởi máy móc. 2. Nhân viên bán hàng: Các hệ thống AI được phát triển để tự động hoàn thành các công việc bán hàng, đặt hàng và quản lý kho hàng. 3. Nhân viên sản xuất: Các robot và hệ thống tự động hóa có thể thay thế nhiều công việc sản xuất truyền thống. 4. Nhân viên kế toán: Sự phát triển của phần mềm kế toán và công cụ tự động hóa có thể giảm số lượng nhân viên kế toán cần thiết.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ngành nghề có thể tận dụng được sức mạnh của AI và phát triển nhiều cơ hội việc làm mới. Điều quan trọng là chúng ta cần chuẩn bị và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để có thể đáp ứng được những thay đổi này”.

*Thông tin trong bài lấy từ câu trả lời của ChatGPT và chỉ mang tính chất tham khảo.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Genk