Cấu hình Jenkins trên Ubuntu 22.04 và viết Pipeline Build Service

Tram Ho

Jenkins là một máy chủ tự động hóa nguồn mở, tự động hóa các tác vụ kỹ thuật lặp đi lặp lại liên quan đến việc tích hợp và phân phối phần mềm liên tục. Jenkins dựa trên Java, được cài đặt từ các gói Ubuntu hoặc bằng cách tải xuống và chạy tệp lưu trữ ứng dụng web (WAR) của mình-một bộ sưu tập các tệp tạo nên một ứng dụng web hoàn chỉnh để chạy trên máy chủ.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt Jenkins trên Ubuntu 22.04, bắt đầu máy chủ phát triển và tạo người dùng quản trị để bắt đầu khám phá tự động hóa Jenkins. Vào cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có một máy chủ Jenkins không có bảo đảm sẵn sàng để triển khai phát triển.

Yêu Cầu hệ thống

  • Một máy chủ Ubuntu 22.04 được cấu hình với người dùng sudo không root và tường lửa bằng cách làm theo hướng dẫn thiết lập máy chủ ban đầu của Ubuntu 22.04.Ở đây thì mình yêu cầu bạn nên bắt đầu với ít nhất 1 GB RAM. Bạn có thể tham khảo yêu cầu phần cứng ở đưỡng dẫn: https://www.jenkins.io/doc/book/scaling/hardware-recommendations/.
  • Đã cài đặt Oracle JDK 11.

Ở đây mình có viết trước code jenkins build và push lên git các bạn lấy code về theo github

https://github.com/tdduydev/microk8s-series/tree/main/microservices

trong thư mục build sẽ có 1 file Jenkinsfile mình viết trước có cấu trúc như sau

build-image .sh

Cảm ơn các bạn đã xem, bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Kong Gateway để triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices trên 2 Image của bạn vừa build thành công

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo