Cái extension tự trả lời 7 core values

Tram Ho

Tóm tắt

Đây là cái Extension cài vào trình duyệt Chrome để không phải trả lời 7 Core Values khi đăng nhập WSM.

Cách dùng:

 1. Nhấn vào đây để —> Cài đặt cho Google Chrome (đã có 160 bạn đang dùng)
 2. Việc còn lại để extension lo (tự động tích xanh cho bạn)
 3. Up vote bài viết, rồi chuyển qua đọc bài khác

(Đừng đọc phần bên dưới nhé, chỉ có cái repo chứa code thôi)

500 đề mô

Mấy câu hỏi 7CV này hoạt động như nào?

Ở trang đăng nhập WSM:

 1. Lấy câu hỏi từ FiTM -> hiện modal
 2. Trải lời câu hỏi để lấy token
 3. Gắn token vào form đăng nhập WSM -> đăng nhập

Extension hoạt động ra sao?

Với mục đích là để che dấu logic ở phía server tránh bị dev WSM fix. Và đồng thời dễ dàng và nhanh chóng cập nhật bản extension khi bị dev WSM fix (google duyệt extension lâu, thường reject và chrome cũng lâu lâu mới chạy cập nhật). Mình đã tách extension làm 2 phần:

 1. Extension client để user cài đặt và chrome
 2. Server để xử lý và trả lời câu hỏi

1. Extension client

Cái này có nhiệm vụ gọi API để lấy token và gán vào form.
Bạn có thể xem tại Github Repo: oLaVanBac/auto_wsm

2. Server

Cái này có nhiệm vụ lấy token cho người phần extension. Cơ chế của nó rất đơn giản

 1. Gọi API FITM Lấy câu hỏi
 2. Tìm câu trả lời trong database, nếu chưa có thì thực hiện Brute Force để lấy câu trả lời (rồi lưu vào Database)
 3. Gọi API FITM lấy token, và trả về token

Để giảm thời gian xử lý, mình đã cache token đáp án nữa, những người dùng request trong khoảng 3phút thì nhận được token giống nhau (do phía WSM chỉ check sign của token). Kèm thêm một thủ thuật là trên FITM ngôn ngữ Engrisk ít câu hỏi hơn Vietnamese nên mình có gửi params là language=en (làm giảm thời gian xử lý brute force).

Bạn có thể xem ở Github Repo này baclv/wsm_cloud

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo