Cài đặt và switch php version 5.6, 7.3 trên ubuntu

Tram Ho

Chào mọi người , chắc hẳn là 1 developer php thì các bạn sẽ làm nhiều project tại 1 thời điểm và với nhiều php version khác nhau đúng không? Nhận thấy việc cài đặt và switch php version cần đưa vào 1 guide nào đó để sau mình có thể sử dụng lại 1 cách nhanh chóng, hôm này mình sẽ viết về chủ đề cài đặt và switch multi php version trên ubuntu để ae có thể lưu lại và sử dụng nhé.

Nào mình cùng bắt đầu thôi.

1. Install php 5.6 & 7.3

Đầu tiên mình sẽ cài đặt các phiên bản PHP trên ubuntu.

Mở terminal của các bạn lên và chạy các lệnh:

Như vậy đã cài đặt xong 2 phiên bản php 5.6 và 7.3 cùng các extentions trên 2 phiên bản.

Note: Ở đây mình cài đặt php cho apache nhé.

Tiếp theo sẽ đến phần switch php verssion.

2. Command switch php version 5.6 => 7.3

Để switch version các bạn cần dismod php version hiện tại và enmod php version mong muốn lên và restart lại apache:

3. Command switch PHP version 7.3 => 5.6

Tương tự đối với php 5.6 => 7.3 các bạn sử dụng các lệnh:

4. Tạo file shell script để switch version

Ngoài ra các bạn có thể tạo 1 file shell script để swith version cho tiện:

  • Tạo file swith_php.sh:

  • Thêm quyền thực thi cho file shell script:

  • Chuyển đổi PHP version bằng command:

Note: Các bạn có thể làm tương tự với các php version khác nhé

Tham khảo

  1. https://www.tecmint.com/install-different-php-versions-in-ubuntu/
  2. https://vitux.com/how-to-install-php5-and-php7-on-ubuntu-18-04-lts/

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết của mình, hẹn mọi người bài viết tiếp theo nhé 😄

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo